Diferència entre revisions de la pàgina «CIM-10 Capítol II: Neoplàsies»

cap resum d'edició
m
{{CIM-10}} Aquesta pàgina conté el capítol II de la CIM-10: Neoplàsies.
 
==C00-C97 - Neoplàsies malignes==
{{inacabat}}
===(C00-C14) Neoplàsies malignes de llavi, cavitat oral i faringe===
Vegi's, provisionalment: [[:en:ICD-10 Chapter II: Neoplasms]]
* ({{ICD10|C|00||c|00}}) Neoplàsia maligna de llavi
* ({{ICD10|C|01||c|01}}) Neoplàsia maligna de base de la llengua
* ({{ICD10|C|02||c|02}}) Neoplàsia maligna d'altres parts de la llengua i de parts de la llengua no especificades
* ({{ICD10|C|03||c|03}}) Neoplàsia maligna de geniva
* ({{ICD10|C|04||c|04}}) Neoplàsia maligna de sòl de la boca
* ({{ICD10|C|05||c|05}}) Neoplàsia maligna de paladar
* ({{ICD10|C|06||c|06}}) Neoplàsia maligna d'altres parts de la boca i de parts de la boca no especificades
* ({{ICD10|C|07||c|07}}) Neoplàsia maligna de glàndula paròtide
* ({{ICD10|C|08||c|08}}) Neoplàsia maligna d'altres glàndules salivals majors i de glàndules salivals majors no especificades
* ({{ICD10|C|09||c|09}}) Neoplàsia maligna d'amígdala
* ({{ICD10|C|10||c|10}}) Neoplàsia maligna d'orofaringe
* ({{ICD10|C|11||c|11}}) Neoplàsia maligna de rinofaringe
* ({{ICD10|C|12||c|12}}) Neoplàsia maligna de si piriforme
* ({{ICD10|C|13||c|13}}) Neoplàsia maligna d'hipofaringe
* ({{ICD10|C|14||c|14}}) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de llavi, cavitat oral i faringe
===(C15-C26) Neoplàsies malignes d’òrgans digestius===
* ({{ICD10|C|15||c|15}}) Neoplàsia maligna d'esòfag
* ({{ICD10|C|16||c|16}}) Neoplàsia maligna d'estómac
* ({{ICD10|C|17||c|17}}) Neoplàsia maligna d'intestí prim
* ({{ICD10|C|18||c|18}}) Neoplàsia maligna de còlon
* ({{ICD10|C|19||c|19}}) Neoplàsia maligna d'unió rectosigmoide
* ({{ICD10|C|20||c|20}}) Neoplàsia maligna de recte
* ({{ICD10|C|21||c|21}}) Neoplàsia maligna d'anus i conducte anal
* ({{ICD10|C|22||c|22}}) Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics
* ({{ICD10|C|23||c|23}}) Neoplàsia maligna de vesícula biliar
* ({{ICD10|C|24||c|24}}) Neoplàsia maligna d'altres parts del tracte biliar i de parts del tracte biliar no especificades
* ({{ICD10|C|25||c|25}}) Neoplàsia maligna de pàncrees
* ({{ICD10|C|26||c|26}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius mal definits
===(C30-C39) Neoplàsies malignes d’òrgans respiratoris i intratoràcics===
* ({{ICD10|C|30||c|30}}) Neoplàsia maligna de fossa nasal i orella mitjana
* ({{ICD10|C|31||c|31}}) Neoplàsia maligna de sins accessoris
* ({{ICD10|C|32||c|32}}) Neoplàsia maligna de laringe
* ({{ICD10|C|33||c|33}}) Neoplàsia maligna de tràquea
* ({{ICD10|C|34||c|34}}) Neoplàsia maligna de bronqui i pulmó
* ({{ICD10|C|37||c|37}}) Neoplàsia maligna de tim
* ({{ICD10|C|38||c|38}}) Neoplàsia maligna de cor, mediastí i pleura
* ({{ICD10|C|39||c|39}}) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides de l'aparell respiratori i els òrgans intra
===(C40-C41) Neoplàsies malignes d’os i cartílag articular===
* ({{ICD10|C|40||c|40}}) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular de les extremitats
* ({{ICD10|C|41||c|41}}) Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
===(C43-C44) Melanoma i altres neoplàsies malignes de pell===
* ({{ICD10|C|43||c|43}}) Melanoma maligne de pell
* ({{ICD10|C|44||c|44}}) Altres neoplàsies malignes de pell
===(C45-C49) Neoplàsies malignes de teixits tous i mesotelials===
* ({{ICD10|C|45||c|45}}) Mesotelioma
* ({{ICD10|C|46||c|46}}) Sarcoma de Kaposi
* ({{ICD10|C|47||c|47}}) Neoplàsia maligna de nervis perifèrics i sistema nerviós autònom
* ({{ICD10|C|48||c|48}}) Neoplàsia maligna de retroperitoneu i peritoneu
* ({{ICD10|C|49||c|49}}) Neoplàsia maligna d'altres teixits tous i teixits connectius
===(C50) Neoplàsia maligna de mama===
* ({{ICD10|C|50||c|50}}) Neoplàsia maligna de mama
===(C51-C58) Neoplàsies malignes d’òrgans genitals femenins===
* ({{ICD10|C|51||c|51}}) Neoplàsia maligna de vulva
* ({{ICD10|C|52||c|52}}) Neoplàsia maligna de vagina
* ({{ICD10|C|53||c|53}}) Neoplàsia maligna de coll uterí
* ({{ICD10|C|54||c|54}}) Neoplàsia maligna de cos uterí
* ({{ICD10|C|55||c|55}}) Neoplàsia maligna d'úter, part no especificada
* ({{ICD10|C|56||c|56}}) Neoplàsia maligna d'ovari
* ({{ICD10|C|57||c|57}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
* ({{ICD10|C|58||c|58}}) Neoplàsia maligna de placenta
===(C60-C63) Neoplàsies malignes d’òrgans genitals femenins===
* ({{ICD10|C|60||c|60}}) Neoplàsia maligna de penis
* ({{ICD10|C|61||c|61}}) Neoplàsia maligna de pròstata
* ({{ICD10|C|62||c|62}}) Neoplàsia maligna de testicle
* ({{ICD10|C|63||c|63}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans genitals masculins i d'òrgans genitals masculins no especificats
===(C64-C68) Neoplàsies malignes d’òrgans digestius===
* ({{ICD10|C|64||c|64}}) Neoplàsia maligna de ronyó, excepte pelvis renal
* ({{ICD10|C|65||c|65}}) Neoplàsia maligna de pelvis renal
* ({{ICD10|C|66||c|66}}) Neoplàsia maligna d'urèter
* ({{ICD10|C|67||c|67}}) Neoplàsia maligna de bufeta urinària
* ({{ICD10|C|68||c|68}}) Neoplàsia maligna d'altres òrgans urinaris i d'òrgans urinaris no especificats
===(C69-C72) Neoplàsies malignes d’ull, encèfal i altres parts del sistema nerviós central===
* ({{ICD10|C|69||c|69}}) Neoplàsia maligna d'ull i annexos oculars
* ({{ICD10|C|70||c|70}}) Neoplàsia maligna de meninge
* ({{ICD10|C|71||c|71}}) Neoplàsia maligna d'encèfal
* ({{ICD10|C|72||c|72}}) Neoplàsia maligna de medul·la espinal, nervis cranials i altres parts del sistema nerviós central
===(C73-C75) Neoplàsies malignes de tiroide i altres glàndules endocrines===
* ({{ICD10|C|73||c|73}}) Neoplàsia maligna de glàndula tiroide
* ({{ICD10|C|74||c|74}}) Neoplàsia maligna de glàndula suprarenal
* ({{ICD10|C|75||c|75}}) Neoplàsia maligna d'altres glàndules endocrines i estructures relacionades
===(C76-C80) Neoplàsies malignes de localitzacions mal definides, secundàries i no especificades===
* ({{ICD10|C|76||c|76}}) Neoplàsia maligna d'altres localitzacions i de localitzacions mal definides
* ({{ICD10|C|77||c|77}}) Neoplàsia maligna secundària de ganglis limfàtics i neoplàsia maligna no especificada de ganglis limfàtics
* ({{ICD10|C|78||c|78}}) Neoplàsia maligna secundària d'òrgans respiratoris i digestius
* ({{ICD10|C|79||c|79}}) Neoplàsia maligna secundària d'altres localitzacions
* ({{ICD10|C|80||c|80}}) Neoplàsia maligna de localització no especificada
===(C81-C96) Neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats===
* ({{ICD10|C|81||c|81}}) Malaltia de Hodgkin
* ({{ICD10|C|82||c|82}}) Limfoma no hodgkinià fol·licular [nodular]
* ({{ICD10|C|83||c|83}}) Limfoma no hodgkinià difús
* ({{ICD10|C|84||c|84}}) Limfoma T perifèric i limfoma cutani de limfòcits T
* ({{ICD10|C|85||c|85}}) Altres tipus de limfoma no hodgkinià i tipus de limfoma no hodgkinià no especificats
* ({{ICD10|C|88||c|88}}) Malalties immunoproliferatives malignes
* ({{ICD10|C|90||c|90}}) Mieloma múltiple i neoplàsies de cèl·lules plasmàtiques malignes
* ({{ICD10|C|91||c|91}}) Leucèmia limfoide
* ({{ICD10|C|92||c|92}}) Leucèmia mieloide
* ({{ICD10|C|93||c|93}}) Leucèmia monocítica
* ({{ICD10|C|94||c|94}}) Altres leucèmies amb especificació del tipus cel·lular
* ({{ICD10|C|95||c|95}}) Leucèmia sense especificació del tipus cel·lular
* ({{ICD10|C|96||c|96}}) Altres neoplàsies malignes de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats, i neoplàsies malignes de teixit lim
===(C97) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)===
* ({{ICD10|C|97||c|97}}) Neoplàsies malignes de localitzacions múltiples independents (primàries)
==D00-D09 - Neoplàsies in situ==
* ({{ICD10|D|00||d|00}}) Carcinoma in situ de cavitat oral, esòfag i estómac
* ({{ICD10|D|01||d|01}}) Carcinoma in situ d'altres òrgans digestius i d'òrgans digestius no especificats
* ({{ICD10|D|02||d|02}}) Carcinoma in situ d'orella mitjana i aparell respiratori
* ({{ICD10|D|03||d|03}}) Melanoma in situ
* ({{ICD10|D|04||d|04}}) Carcinoma in situ de pell
* ({{ICD10|D|05||d|05}}) Carcinoma in situ de mama
* ({{ICD10|D|06||d|06}}) Carcinoma in situ de coll uterí
* ({{ICD10|D|07||d|07}}) Carcinoma in situ d'altres òrgans genitals i d'òrgans genitals no especificats
* ({{ICD10|D|09||d|09}}) Carcinoma in situ d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
==D10-D36 - Neoplàsies benignes==
* ({{ICD10|D|10||d|10}}) Neoplàsia benigna de boca i faringe
* ({{ICD10|D|11||d|11}}) Neoplàsia benigna de glàndules salivals majors
* ({{ICD10|D|12||d|12}}) Neoplàsia benigna de còlon, recte, anus i conducte anal
* ({{ICD10|D|13||d|13}}) Neoplàsia benigna d'altres parts de l'aparell digestiu i de parts de l'aparell digestiu mal definides
* ({{ICD10|D|14||d|14}}) Neoplàsia benigna d'orella mitjana i aparell respiratori
* ({{ICD10|D|15||d|15}}) Neoplàsia benigna d'altres òrgans intratoràcics i d'òrgans intratoràcics no especificats
* ({{ICD10|D|16||d|16}}) Neoplàsia benigna d'os i cartílag articular
* ({{ICD10|D|17||d|17}}) Neoplàsia lipomatosa benigna
* ({{ICD10|D|18||d|18}}) Hemangioma i limfoangioma, qualsevol localització
* ({{ICD10|D|19||d|19}}) Neoplàsia benigna de teixit mesotelial
* ({{ICD10|D|20||d|20}}) Neoplàsia benigna de teixits tous del retroperitoneu i el peritoneu
* ({{ICD10|D|21||d|21}}) Altres neoplàsies benignes de teixit connectiu i altres teixits tous
* ({{ICD10|D|22||d|22}}) Nevus melanocítics
* ({{ICD10|D|23||d|23}}) Altres neoplàsies benignes de pell
* ({{ICD10|D|24||d|24}}) Neoplàsia benigna de mama
* ({{ICD10|D|25||d|25}}) Liomioma uterí
* ({{ICD10|D|26||d|26}}) Altres neoplàsies benignes d'úter
* ({{ICD10|D|27||d|27}}) Neoplàsia benigna d'ovari
* ({{ICD10|D|28||d|28}}) Neoplàsia benigna d'altres òrgans genitals femenins i d'òrgans genitals femenins no especificats
* ({{ICD10|D|29||d|29}}) Neoplàsia benigna d'òrgans genitals masculins
* ({{ICD10|D|30||d|30}}) Neoplàsia benigna d'òrgans urinaris
* ({{ICD10|D|31||d|31}}) Neoplàsia benigna d'ull i annexos oculars
* ({{ICD10|D|32||d|32}}) Neoplàsia benigna de meninges
* ({{ICD10|D|33||d|33}}) Neoplàsia benigna d'encèfal i altres parts del sistema nerviós central
* ({{ICD10|D|34||d|34}}) Neoplàsia benigna de glàndula tiroide
* ({{ICD10|D|35||d|35}}) Neoplàsia benigna d'altres glàndules endocrines i de glàndules endocrines no especificades
* ({{ICD10|D|36||d|36}}) Neoplàsia benigna d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
==D37-D48 - Neoplàsies de comportament incert o desconegut==
* ({{ICD10|D|37||d|37}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de cavitat oral i òrgans digestius
* ({{ICD10|D|38||d|38}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'orella mitjana i d'òrgans respiratoris i intratoràcics
* ({{ICD10|D|39||d|39}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals femenins
* ({{ICD10|D|40||d|40}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans genitals masculins
* ({{ICD10|D|41||d|41}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'òrgans urinaris
* ({{ICD10|D|42||d|42}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de meninges
* ({{ICD10|D|43||d|43}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'encèfal i sistema nerviós central
* ({{ICD10|D|44||d|44}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut de glàndules endocrines
* ({{ICD10|D|45||d|45}}) Policitèmia vera
* ({{ICD10|D|46||d|46}}) Síndromes mielodisplàstiques
* ({{ICD10|D|47||d|47}}) Altres neoplàsies de comportament incert o desconegut de teixit limfàtic i hematopoètic i teixits relacionats
* ({{ICD10|D|48||d|48}}) Neoplàsia de comportament incert o desconegut d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades
 
==Referències==
48.626

modificacions