Diferència entre revisions de la pàgina «Administració local d'Espanya»

cap resum d'edició
 
L'article 5 de llei 7/1985 <ref name="lbrl"></ref> en la seva nova redacció donada per la llei 11/1999 <ref name="onze">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l11-1999.html# Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas.]</ref> estableix que d'acord amb la constitució<ref name="constitucio"></ref> i les lleis, les entitats locals tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres o [[servei públic|serveis públics]], obligar-se, interposar recursos i exercitar les accions previstes per la llei.
 
== Administració Local del País Valencià ==
L'Administració Local del País Valencià està específicament regulada per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.<ref name="Llei 8/2010"/><ref name="Text consolidat Llei 8/2010"/>
 
== Referències==
{{Referències}}|refs=
 
<ref name="Llei 8/2010">{{ref-publicació
|títol = Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
|publicació = Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
|data = 24 juny 2010
|exemplar = núm. 6296
|pàgines = p. 25324
|url = http://www.docv.gva.es/datos/2010/06/24/pdf/2010_7245.pdf
|format = PDF
}}</ref>
 
<ref name="Text consolidat Llei 8/2010">{{ref-publicació
|títol = Text consolidat: Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
|publicació = Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
|data = 24 juny 2010
|exemplar = núm. 6296
|pàgines = p. 25324
|url = http://www.docv.gva.es/rlgv/fileadmin/datos/pdfs_notas/2010/LLEI_8-2010.pdf
|format = PDF
}}</ref>
 
}}