Diferència entre revisions de la pàgina «Administració local d'Espanya»

 
== Administració Local del País Valencià ==
{{Article principal|Administració Local del País Valencià}}
L'Administració Local del País Valencià està específicament regulada per la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,<ref name="Llei 8/2010"/><ref name="Text consolidat Llei 8/2010"/> la qual:
* regula la competència constitucional (art. 148.1.2) i estatutària (art. 49.1.8.a) de la Generalitat Valenciana relativa a l'alteració dels termes municipals i topònims, així com la creació i supressió de municipis;
* regula una sèrie d'òrgans complementaris dels municipis, com el [[Consell Social Municipal]], el [[Consell Territorial de Participació]] i el [[Defensor dels Veïns]];
* preveu la possibilitat d'establir mesures de foment de les agrupacions municipals i l'existència de règims especials, destacant com principal novetat en este àmbit la figura del règim de gestió compartida;
* regula la província, especialment en la funció provincial d'assistència i cooperació als municipis i li atorga un especial protagonisme en els supòsits d'aplicació del règim de gestió compartida;
* regulació detalladament les [[Entitat local menor|entitats locals menors]], a les quals reconeix la seua categoria d'entitat local amb personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins;
* fomenta les figures associatives municipals, com les [[Mancomunitat de municipis|mancomunitats de municipis]] (creant la figura de les mancomunitats d'interés preferent, com a factor de desenvolupament i destinades a la reactivació econòmica i demogràfica), els [[Consorci de municipis|consorcis amb altres administracions públiques]] o els convenis interadministratius;
* regula un catàleg de drets dels veïns davant de les administracions locals i incorpora al llarg del seu articulat figures jurídiques que tendeixen a potenciar la participació dels veïns en la vida pública local, i que atribueixen una importància clau a l'aplicació de les noves tecnologies en aquest àmbit d'actuació;
* es regulen una sèrie d'institucions que tenen per fi millorar la col·laboració i la coordinació en el funcionament de les administracions públiques com la [[Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies]] prevista en l'Estatut d'Autonomia, i la [[Comissió Interdepartamental de Coordinació de Polítiques Locals]];
* crea el [[Fons de Cooperació Municipal]] en compliment de l'obligació estatutària (art. 64.3) amb la dotació del qual es pretén potenciar l'autonomia local.
 
L'[[Organització territorial d'Espanya|administració territorial]] del [[País Valencià]] s'organitza en tres nivells d'entitats locals: els [[Llista dels municipis del País Valencià|municipis]], les [[Comarques del País Valencià|comarques]] i les [[Províncies d'Espanya|províncies]]. A més, són també considerades entitats locals: les [[Entitat local menor|entitats locals menors]], les [[Llista d'àrees metropolitanes d'Espanya|àrees metropolitanes]] i les [[Mancomunitat de municipis|mancomunitats]]. Totes les entitats locals del País Valencià són inscrites al [[Registre d'Entitats Locals del País Valencià]].
 
== Referències==