Diferència entre revisions de la pàgina «Làmpada de descàrrega»

=== Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió ===
 
A mesura que augmentem la pressió del vapor de mercuri en l'interior del tub de descàrrega, la radiació ultraviolada característica de la llum a baixa pressió perd importància respecte de les emissions a la zona visible (violeta de 404.7 nm, blau 435.8 nm, verd 546.1 nm i groc 579 nm). En aquestes condicions la llum emesa, de color blau verdós, no conté radiacions vermelles.
descàrrega, la radiació ultraviolada característica de la llum a baixa pressió perd
importància respecte a les emissions a la zona visible (violeta de 404.7 nm, blau 435.8
nm, verd 546.1 nm i groc 579 nm). En aquestes condicions la llum emesa, de color blau verdós, no conté radiacions vermelles.
 
Per resoldre aquest problema s'acostuma a afegir substàncies fluorescents que emetin en aquesta zona de l'espectre. D'aquesta manera es milloren les característiques cromàtiques del llum. La temperatura de color es mou entre 3500 i 4.500 K amb índexs de rendiment en color de 40 a 45 normalment. La vida útil, tenint en compte la depreciació, s'estableix en unes 8.000 hores. L'eficàcia oscil·la entre 40 i 60 lm/W i
augmenta amb la potència, encara que per una mateixa potència és possible d'incrementar l'eficàcia afegint un recobriment de pols fosforescents que converteixin la llum ultraviolada en visible.
en aquesta zona de l'espectre. D'aquesta manera es milloren les característiques cromàtiques de
el llum. La temperatura de color es mou entre 3500 i 4.500 K amb índexs de
rendiment en color de 40 a 45 normalment. La vida útil, tenint en compte la
depreciació, s'estableix en unes 8.000 hores. L'eficàcia oscil·la entre 40 i 60 lm/W i
augmenta amb la potència, encara que per una mateixa potència és possible incrementar l'
eficàcia afegint un recobriment de pols fosforescents que converteixin la llum
ultraviolada en visible.
 
Els models més habituals d'aquestes làmpades tenen una tensió d'encesa entre 150 i 180 V que permet connectar-les a la xarxa de 220 V sense necessitat d'elements auxiliars. Per encendre-les es recorre a un elèctrode auxiliar proper a un dels elèctrodes principals que ionitza el gas inert contingut en el tub i facilita l'inici de la descàrrega entre els elèctrodes principals. A continuació s'inicia un període transitori d'uns quatre minuts, caracteritzat perquè la llum passa d'un to violeta a blanc blavós, a què es produeix la vaporització del mercuri i un increment progressiu de la pressió del vapor i el flux lluminós fins a arribar als valors normals. Si en aquests moments
Els model més habituals d'aquestes làmpades tenen una tensió d'encesa entre 150
s'apagués el llum no seria possible la seva reencesa fins que es refredés, ja que l'alta pressió del mercuri faria necessària una tensió de ruptura molt alta.
i 180 V que permet connectar-les a la xarxa de 220 V sense necessitat d'elements auxiliars.
Per encendre es recorre a un elèctrode auxiliar proper a un dels elèctrodes
principals que ionitza el gas inert contingut en el tub i facilita l'inici de la descàrrega
entre els elèctrodes principals. A continuació s'inicia un període transitori d'uns
quatre minuts, caracteritzat perquè la llum passa d'un to violeta a blanc blavós, a
què es produeix la vaporització del mercuri i un increment progressiu de la pressió
del vapor i el flux lluminós fins a arribar als valors normals. Si en aquests moments
s'apagués el llum no seria possible la seva reencesa fins que es refredés, ja que
l'alta pressió del mercuri faria necessària una tensió de ruptura molt alta.
 
=== Llums de llum de mescla ===
353.556

modificacions