Diferència entre revisions de la pàgina «Jurament de Radulf Oriol»

Es troben variacions en la trasncripció segons les fonts, se n'hauria de donar una versió completa i segura:
 
{{citació|JuroIuro ego, Radolf Oriol, filium Mirabile, a(d) te, Ra(g)imundoRagimundo, chomite, filium ErmetrueteErmetructe, et a te Ermesende, chomitissa, filiam Gilga, ''de ipssos chastellos de Aringo et (de) Oriti''; go fideles vos ende seré; go no llos vos devetaredevetaré, ni devetaré no llos vos faré. Et si de Giriperto, meum seniore, menus (e)venerit per morte, go a vós ende atenderé sine lóchoro che non vos ende dedemandaréde demandaré. Quamu (o: Quomu?) ací est est scriptu et omo ligere hic pote, sí vos ate(n)ré (escrit: 'atere') et sí vos atenderé per directa fidem sine vestro (vostro?) enchanno,. Per Deum et sanctis suis.|col2=Juro jo, Radulf Oriol, fill de Mirabile, a tu Ramon, comte [de Pallars Jussà], fill d'Ermetruit, i a tu Ermessenda, comtessa, filla de Guilla. Dels castells d'Areny [de Noguera] i d'Orrit, jo us en seré fidel; jo no us els denegaré ni us els faré denegar. I, si Girbert, senyor meu, ve a menys per mort, jo us atendré [segons les obligacions feudals] sense llogre, que no us en demanaré. Com ací és escrit i hom hi pot llegir, us atendré per dreta fe [fidelitat] sense enganyar-vos, per Déu i pels seus sants.|''[[Arxiu de la Corona d'Aragó]] (Liber Feudorum Maior, Reial Cancelleria, pergamí Ramon Borrell, 119)''{{sfn|Moran|2001|p=46}}}}
 
== Referències ==
9.640

modificacions