Obre el menú principal

Canvis

 
[[Fitxer:HMS Camperdown damaged bow.jpg|220px|right|thumb|Els danys a la proa del ''Camperdown''.]]
357 membres de la tripulació foren rescatats i 358 en van morir. A l'HMS Collingwood li tocava aquell dia de proporcionar una llanxa de vapor per a la flota, i per tant, la seva llanxa estava preparada i va sortir al cap d'un minut que es desenganxessin el ''Camperdown'' i el ''Victoria''. El capità Jenkins va ignorar l'ordre inicial de Tryon de fer girar cua els vaixells de rescat i gràcies a això fou la que va recuperar més supervivents. SixSis bodiescossos werees recoveredvan immediatelyrecuperar afterimmediatament thedesprés sinkingde l'enfonsament, butperò, althoughencara aque searches wasva institutedorganitzar duringuna thecerca nightdurant andla thenit followingi daysels dies següents, no morese'n van weretrobar foundmés. TurkishLa cavalrycavalleria searchedturca theva beachesbuscar per les platges, butperò tampoc no bodieshi werevan foundtrobar there eithercossos. TheEls sixsis werees buriedvan thesoterrar followingel daydia insegüent aen plotun ofterreny landque providedhavia byproporcionat theel SultanSoldà ofde TurkeyTurquia justals outsideafores Tripolide Trípoli.<ref>{{cite ref-web|url=http://www.cwgc.org/search/cemetery_details.aspx?cemetery=2016406&mode=1|titletítol=TRIPOLI (VICTORIA) NAVAL CEMETERY|publishereditor=[[Commonwealth War Graves Commission]]|accessdateconsulta=12 Februaryde febrer de 2011}}</ref> 173 injuredferits officerses andvan mentraslladar wereals transferredcreuers to''HMS the cruisers {{HMS|Edgar|1890|2}}'' andi ''Phaeton'' andper takenanar toa Malta. CommanderEl comandant Jellicoe, stillque sufferingencaria frompatia feverde andfebre, thensumant-hi immersionl'estona wherea hel'aigua, wason assistedva inser theajudat waterpe by Midshipmancadet Philip Roberts-West, sharedva thecompartir captain'sla cabincambra ondel capità a l'''Edgar''.<ref>Hough pp. 98, 105–106.</ref>
 
Tryon himselfva stayedquedar-se onal thesostre topde ofla thesala chart-housede asmapes thementre shipel sankvaixell s'enfonsava, accompaniedacompanyat byper Hawkins-Smith. Hawkins-Smith survivedva sobreviure, butperò thoughtveia itdifícil doubtfulque Tryon couldho everhagués havepogut managedfer, perquè estava tomenys doen soforma, beingi lessell fitamb thanprou himselffeines andhavia himselfescapat, havingprimer barelydels escapedembolics firstamb theels entanglingaparells ship'sdel riggingvaixell, andi thendesprés thede forcela offorça thede sinkingl'enfonsament.<ref>Hough pp. 99–100.</ref>
 
==Referències==
54.035

modificacions