Diferència entre revisions de la pàgina «Rondalles mallorquines»

m
Revertides les edicions de 83.57.42.111 (discussió) a l'última versió de Langtoolbot
m (Revertides les edicions de 83.57.42.111 (discussió) a l'última versió de Langtoolbot)
La compilació és estructurada de tal manera que abans de cada rondalla s'especifica qui la va contar al recopilador, si la hi contaren diverses persones de diversos pobles i, àdhuc, si els personatges eren d'aqueix poble.
 
Són notables per l'ingent treball de recopilació de folklore de l'autor i per haver-se publicat en el seu catalàmallorquí original en una època en la qual el seu ús no era pas ben vist a Espanya, per dir-ho de manera eufemística. La popularitat de la compilació fou tal que les rondalles s'arribaren a enregistrar i emetre's a la ràdio a partir de finals dels anys cinquanta fins a mitjans dels anys setanta. Fou un dels programes amb més gran succés de l'emissora, [[Ràdio Popular de Mallorca]]. Col·laborava al programa [[Francesc de Borja Moll]], que havia estat col·laborador d'Alcover. De nou s'ha de subratllar l'aspecte agosarat (per a l'època i context polític en què s'iniciaren les emissions) d'emetre un programa en català.
 
La tasca de recollida de tradicions orals fou àrdua, però pareix cert que el material recollit fou sotmès a certa transformació per esdevenir el que a la fi es publicà. Com que no es tractava d'un treball d'investigació, sinó de conservar per al públic general les rondalles, el material que arribà, sens dubte incomplet o per parts, fou omplit i ordenat segons el seu criteri.
<li>'''Tom I'''; 1896. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan</li>
<ol>
<li>En Juanet i elses set missatges</li>
<li>Un festetjador</li>
<li>S'hermosuraHermosura del món</li>
<li>Sa fillafia desd'es carboneret</li>
<li>En Martí Tacó</li>
<li>Es ca d'enEn Bua i es moix d'enEn Pejulí</li>
<li>N'Estel d'or</li>
<li>Na Magraneta</li>
<li>Sa jaia Xeloc i sa jaia Bigalot</li>
<li>En Juanet de sa gerra</li>
<li>ElsEs tres germans i elses nou gegants</li>
<li>En Pere de sa butza</li>
</ol>
</li>
 
<li>'''Tom II'''; 1897. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
<ol start="13">
<li>Sa fillafia del Sol i de la Lluna</li>
<li>L'amo de So Na Moixa</li>
<li>La Princesa Bella</li>
<li>Es fillfii des pescador</li>
<li>La flor romanial</li>
<li>En Gostí lladre</li>
<li>Tres germans dexondits</li>
<li>Sa comtessaComtessa sense braços</li>
<li>Es poal florit</li>
</ol>
<li>'''Tom III'''; 1898. Ciutat de Mallorca: Tipografía Católica de Sanjuan
<ol start="22">
<li>Val mésmès matinejar que a missa anar?</li>
<li>En Juanet de l'Onso</li>
<li>Una qui no volia pastar</li>
<li>Es llum de la terra</li>
<li>Sa muleta de plata</li>
<li>Un pastor i un missermissér</li>
<li>Ous de somera</li>
<li>Un soldat que havia servit deu anys</li>
<li>Un geperut i un gegant</li>
<li>Es consellsconseis del Rei Salomó</li>
<li>Mestre Jaume Figuereta</li>
<li>Es jai de sa barraqueta</li>
<li>Sa Muta</li>
<li>Sa titina i sa geneta</li>
<li>ElsEs filats</li>
<li>S'Hortolà de sS'Hort des Gabre</li>
<li>ElsEts amos de Son Sales, Son Saleta i Son Salí</li>
<li>Una al·lota desxondida</li>
<li>Madò Fenoiassa i los seus</li>
<li>Ecos de la vida de Jesús, Maria i Josep (18 subt.)
<ol start="52">
<li>Com ésès que ses mules llauren amb coixí i que no fan mulats</li>
<li>Com ésès que ses bous llauren sense coixí</li>
<li>Com ésès que delsdes tres Reis d'Orient des Betlem n'hi ha un amb barba blanca</li>
<li>Com ésès que a totes ses festes de la Mare de DéuDèu hi ha romanins florits</li>
<li>Com ésès que no troben nius de cega</li>
<li>Lo que feufèu la llagosta quan la Mare de DéuDèu i St. Jusep fugien cap a Egipte</li>
<li>Com ésès que diuen que es blat la cara del Bon Jesús</li>
<li>Com ésès que tots elses dissabtes fa sol</li>
<li>Ses aranyetes del Bon Jesús</li>
<li>Com ésès que ses serres entrescades serren millor</li>
<li>El Bon Jesús i St. Eloy</li>
<li>Com ésès que es capxeriganys duen corona</li>
<li>Sa ma de Marcos</li>
<li>La Mare de DéuDèu i la senyora de Pilat</li>
<li>La VerònicaVerónica i Gamos, es seu homo</li>
<li>Com és que ses caderneres tenen plomes vermellesvermeis en es coll</li>
<li>Ses oronelles</li>
<li>Com és que ses esglésiesesglèsies solen estar giradas a ponent</li>
</ol>
</li>
<li>Com és que ses beies no van casi mai a ses argelagues ni a ses gatores</li>
<li>De com el Bon Jesús criava el món, i el dimoni hi volguè posar sa ditada</li>
<li>Com és que ses dones tenen mésmès poc cervell que elsets homos</li>
<li>Com és que hi ha pobres i rics en el món</li>
<li>De com Noé feia l'Arca</li>
<li>L'Arca de Noé tapada de neu</li>
<li>Com és que mai plou fort de grec</li>
<li>Lo que digué Noé com haguéhaguè escorxat es gat des suc de parra</li>
<li>De com DéuDèu allargà cent anys la vida a Noé perque duia s'idea tan forta de fer vina</li>
<li>Sa torre de Babilònia</li>
<li>Com és que elseets ametlers floreixen primer que tots ets arbres</li>
<li>Es tres dons que demanà el Rei David a Dèu</li>
<li>Lo que li succeí a Sansó com li hagueren tallatstaiats es cabells</li>
<li>Com acabà Sansó</li>
<li>Un consei del rei Salomó</li>
<li>En Tià de Sa Real (31 subt.)
<ol start="87">
<li>QuíQui era ell</li>
<li>De com es senyor de Sa Real hi anà perquèperque li fes una cançó</li>
<li>D'un glossadorglosador de la Muntanya que el volguè veure</li>
<li>D'un altre glossadorglosador que li demanà una cosa</li>
<li>D'un capellà que el va escometre</li>
<li>El pas de ses reies</li>
<li>De com l'amo de SonSo'n Suau, jugant, va perdre s'armada d'elsets anyells</li>
<li>D'un homo que havia perdut s'ase, i en Tià l'le hi tornà</li>
<li>Es pas de sa truita</li>
<li>Una glossadaglosada en elsets Hostals d'Algaire</li>
<li>De com li va néixer una nineta</li>
<li>De com va devertir ses espigoleres de SonSo'n Suau</li>
<li>De com estigà l'amo de SonSo'n Suau d'anar tant a la villa</li>
<li>Es pas que va fer a Sant Sauvador de Felanitx</li>
<li>De lo que li succeí amb un bruixot</li>
<li>Lo d'elsets Enegistes</li>
<li>De com el feren comparéixer a ca-l'Inquisidor</li>
<li>De com anà amb dos mésmès a treure el tresor d'Artà</li>
<li>De com l'Inquisidor anà a Manacor i envià a demanar a En Tià</li>
<li>De quines egos venia la dona d'En Tià</li>
<li>Una herba des puig de So-Na-Moixa</li>
<li>Una cançó que va fer una fadrina</li>
<li>De com sa dona volguévolguè que conràs a compte seu</li>
<li>Lo que passà com un al·lot seu se morí</li>
<li>De lo que va profetisar a un amo ric de Manacor</li>
<li>De com va treure des mig des fang un predicador</li>
<li>Sobre es vi de Conies i de Ca'n Caremany</li>
<li>De s'escarada de segar que va prendre a SonSo'n Vaquer</li>
<li>De com a un pobre que li havien robat un parei de bous, li mostrà on eren</li>
<li>Es pas des cuiróscuiros</li>
<li>De com se va morir</li>
</ol>
<ol start="118">
<li>Es jai de sa lluna</li>
<li>ElsEts aglans, ses carabasses i Sant Pere</li>
<li>L'amo En Biel Perxanc i sa dona d'aigo</li>
<li>El Bon Jesús i Sant Pere i En Bruixa</li>
</ol>
<ul>
<li>ElsEts al·lots de SonSo'n Porc (2 subt.)
<ol start="125">
<li>S'anada a Matines</li>
<li>Com un se'n n'anà a confessar</li>
</ol>
</li>
<ol start="157">
<li>Sa cova de Na Joana</li>
<li>S'hortolà de SonSo'n NetNèt</li>
<li>Es castell d'Alaró, es Puig de s'Aucadena i ses bruixes</li>
<li>Sa cusseta negra i es moix negre</li>
<li>Fullet</li>
<li>Es fullet d'En Cuera</li>
<li>En quèqué consistiaconsistía el mal-bocí, i ses castes que n'hi havia</li>
<li>S'etsisament del senyorsen Toni Fum i esies seu ase</li>
<li>En Felet Cormena dòna mal -bocí a naNa Bet de SonSo'n Gatzella</li>
<li>En TòfolTofol Cormena etsisa ses mules de Na Margalidaina Dali-Brou</li>
<li>En Joan Gol·let des Puig de Bon Any i una bruixa des Pla de St. Jordi</li>
<li>El Lau Fe't-prendre i dues bruixes</li>
<li>'''Tom VI'''; 1913. Ciutat de Mallorca: Estampa d’En Sebàstia Pizà
<ol start="180">
<li>Es cavalletcaballet de set colors</li>
<li>Sa bossa buida i es cànyom</li>
<li>El senyor Jordi des Pont</li>
<li>Na Dent d'or</li>
<li>En Juanet cameta-curta i ses tres capsetes</li>
</li>
 
<li>'''Tom VII'''; 1916. Sóller: Estampa de ‘La Sinceritat’
<ol start="194">
<li>ElsEs set zerosceros</li>
<li>Es segador i sa beata</li>
<li>En Salom i es Batle</li>
<li>Es port de sa cibolla blanca</li>
<li>En Pere Poca-por</li>
<li>ElsEs quatre germans</li>
</ol>
</li>
<li>Es soldat de Marina</li>
<li>Es metge Guinyot</li>
<li>Es pas desd'es jeure davant i desd'es jeure darrere</li>
</ol>
</li>
<li>Es rei de tres reinats</li>
<li>Dos patrons i una patrona</li>
<li>Fruita fora temps: figues flors per a Nadal</li>
<li>Sa coeta de Na Marieta</li>
</ol>
<li>'''Tom XI'''; 1930. Sóller: Salvador Calatayud
<ol start="221">
<li>En Juanet fillfii de viuda</li>
<li>La Fada Morgana</li>
<li>La Reina Banyuda</li>
<li>La Reina Catalineta</li>
<li>Es nas de dos pams</li>
<li>ElsEs tres mantells d'or</li>
<li>Una gírgola que dugué coa</li>
<li>Una al·lota de pèl arreveixinat</li>
<li>En Tià desd'es forn d'en Mata-ronyes</li>
<li>ElsEs tres patrons</li>
<li>Una novia malfeneranda</li>
</ol>
<ol start="232">
<li>En Juanet Manent</li>
<li>Es fillfii del Rei Murteral de França</li>
<li>En Juanet i sa Donzella Desencantada</li>
<li>En Toni Mig-dimoni i etets Estudiants de sa Cova de Sineu</li>
<li>Els Estudiants de sa Cova de Sineu
</li>
<li>La bona Reina i la mala cunyada</li>
<li>En Juan Carboner</li>
<li>Es gigant de s'Ermita</li>
<li>Enginy d'un que havia feta donació</li>
<li>Sa Rondaia de SonSo'n Roig</li>
</ol>
 
390. S'ànima d'es Racó d'En Vives
 
391. Per què és que no convé tallartaiar-se es pèl de s'esquena
 
392. No convé deixar perdre res
399. Es peix Nicolau
 
400. Presa desd'es Castell de Santueri
 
401. Un pont que es moros volien fer
405. Sobre es sembrar
 
406. Fora tallataia sa pasta amb cap eina que tallitai!
 
407. Lo que diuen elses galls, en cantar
 
408. Una herba que deixaren es moros
417. La Mare de Déu de Sant Llorenç d'es Cardassar
 
418. De com eles sol i es vent se provaren
 
419. Sa mare de Sant Pere
422. Es salt d'En Fenoi
 
423. Ses cames delsd'es regidorsretgidors de Porreres
 
424. De com ets andritxols anaren a un missermissèr de Ciutat per un consellconsei
 
425. En Planiol, es glossadorglosador
 
426. Es llop desd'es puig de sa cova negra
 
427. Es pas desd'es retgidors de Sant Joan
 
428. Un mul que es va beure eles sol
 
429. ElsEs dimonis de Mainou
 
430. Es corb de Ses Puntes
180.465

modificacions