Bé Cultural d'Interès Local: diferència entre les revisions

trasllado a l'article BCIN la part que li correspon
m (Bestiasonica ha mogut Bé Cultural d'Interès Local a Bé cultural d'interès local sobre una redirecció: els noms genèrics s'escriuen emprant minúscules)
(trasllado a l'article BCIN la part que li correspon)
 
La declaració dels béns culturals d'interès local immobles la fa el ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, o el ple del [[consell comarcal]], en els municipis de menys de cinc mil habitants. El [[Departament de Cultura]] de la Generalitat els ha d'inscriure al [[Catàleg del Patrimoni Cultural Català]].
 
== Classificació ==
Segons la llei, els béns més rellevants del [[patrimoni cultural]] català, tant mobles com immobles, han d'ésser declarats d'interès nacional, i es troben classificats en:
 
* '''Monument històric''': construcció o altra obra material produïda per l'activitat humana que configura una unitat singular.
* '''Conjunt històric''': agrupament de béns immobles, continu o dispers, que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
*'''Jardí històric''': espai delimitat que és fruit de l'ordenació per l'home d'elements naturals i que pot incloure estructures de fàbrica.
* '''Lloc històric''': paratge natural on es produeix un agrupament de béns immobles que fan part d'una unitat coherent per raons històriques i culturals a la qual es vinculen esdeveniments o records del passat, o que contenen obres de l'home amb valors històrics o tècnics.
* '''Zona d'interès etnològic''': conjunt de vestigis, que poden incloure intervencions en el paisatge natural, edificis i instal·lacions, que contenen en llur si elements constitutius del patrimoni etnològic de Catalunya.
* '''Zona arqueològica''': lloc on hi ha restes de la intervenció humana que solament és susceptible d'ésser estudiat en profunditat amb la metodologia arqueològica, tant si es troba en la superfície com si es troba en el subsòl o sota les aigües.
* '''Zona paleontològica''': lloc on hi ha vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia, encara que cadascun individualment no tingui valors rellevants.
 
== Procediment de declaració ==
# La declaració de béns culturals d'interès nacional requereix la incoació prèvia d'un expedient, iniciat d'ofici per l'Administració de la Generalitat o bé a instància d'una altra administració pública o de qualsevol persona física o jurídica. Els acords de no-incoació han d'ésser motivats.
# En la instrucció de l'expedient esmentat en l'apartat 1 cal donar audiència als interessats. Si l'expedient es refereix a béns immobles, cal donar audiència també a l'ajuntament corresponent i obrir un període d'informació pública.
# En l'expedient a què es refereix l'apartat 1 hi ha de constar l'informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i també de l'Institut d'Estudis Catalans o d'una de les institucions científiques, tècniques o universitàries de prestigi o competència reconeguts que siguin determinades per reglament.
# L'expedient a què es refereix l'apartat 1 ha de contenir informes històrics, arquitectònics, arqueològics i artístics, acompanyats d'una completa documentació gràfica, a més d'un informe detallat sobre l'estat de conservació del bé.
 
== Vegeu també ==
* [[Espai de Protecció Arqueològica]] (EPA)
* [[Bé Cultural d'Interès Nacional]] (BCIN)
* [[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya]]
 
20.636

modificacions