Piràmide de població: diferència entre les revisions

Cal revisar la 2a part del text confrontant-lo amb l'original.
Cap resum de modificació
(Cal revisar la 2a part del text confrontant-lo amb l'original.)
 
 
[[Fitxer:Pirámide de población de España (2007).png | thumb|Piràmide de Poblaciópoblació d'Espanya (2007)]]
Una '''piràmide de població''' és la gràfica que representa l'estructura segons sexe i edat d'una [[població]].
 
Normalment, les piràmides de població es realitzen a partir de les dades extretes del cens o del padró, realitzat pels Institutsinstituts d'estadística oficials de cada país, en el cas d'Espanya de l'[[INE]] [http://www.ine.es/], en el de Catalunya de l’[[IDESCAT]] [http://www.idescat.cat/], en el del País Valencià l'[[IVE]] [http://www.ive.es/] i en el de les Illes Balears, l'[[IBESTAT|Ibestat]] [http://www.ibestat.cat/ibestat/page?lang=ca].
 
Es tracta d'una gràfica de barres horitzontals doble.
 
* A l'eix vertical (Y), es representen els intervals o grups d'edat, també anomenats [[cohort|''cohorts'']]s (normalment, en intervals de 5 anys).
 
* A l'eix horitzontal (X), el [[percentatge]] de la població de cada grup (corresponent el 100% a la població total).
 
[[Fitxer:Ecuador Pirámide edades.jpg | thumb|Piràmide de Poblaciópoblació d’[[Equador]] (2001)]]
 
Les piràmides de població han de seguir unes normes en la seva representació. Aquestes regles són:
 
* Tots els intervals o grups d'edat, representats a l'eix vertical, han de ser iguals. O sigui, han de correspondre al mateix nombre d'anys.
* Els valors masculins es representen sempre a l'esquerra i els femenins a la dreta.
* Es recomana una proporció 2 (alt) x 3 (ample), per tal que la imatge de la piràmide sigui proporcionada i facilitar d'aquesta manera el comentari del seu perfil, i de les característiques concretes dels seus grups.
La gràfica resultant, permet realitzar el comentari de la piràmide i comparacions de les característiques de la població de diversos països o poblacions de formamanera ràpida (sempre que la piràmide hagi estat realitzada amb percentatges i no en xifres de població totals).
 
També permet observar [[Demografia|fenòmens demogràfics]] com l'envelliment de la població, el predomini d'un grup d'edat a la piràmide, el desequilibri o equilibri entre sexes, o la possible evolució de la població representada (creixement ràpid, creixement lent, estabilitat, o disminució de la població).
 
Aquesta distribució es diu així per la forma piramidal de la seva piràmide de població graph.A, també anomenat ''diagrama de l'estructura per edats'', i és una il ·lustració gràfica que mostra la distribució dels diferents grups d'edat en una població humana (normalment, la d'un país o regió del món ), que forma normalment la forma d'una piràmide.
 
En general, consta de dos gràfics de barres de back-to-back ", amb la població representarepresentada en l'eix X i l'edat sobre l'eix Y, que mostra el nombre de mascles i femelles una mostra en una població en particular en els grups quinquennals d'edat (també anomenat ''cohorts''). Els mascles són convencionalment es mostramostrats a l'esquerra i dones a la dreta, i es pot mesurar pel nombre de primesgrups o com un percentatge de la població total.
 
Les piràmides de població són sovint vistvistes com la manera més efectiva de representar gràficament la distribució per edat i sexe d'una població, en part a causa de la imatge molt clara aquestes piràmides present. [1]
 
Una gran quantitat d'informació sobre la població desglossadesdesglossada per edat i sexe es pot llegir en una piràmide de població, elcosa que pot aportar llum sobre el grau de desenvolupament i altres aspectes de la població. Una piràmide de població també liinforma diusobre quantes persones de cada grup d'edat viuen a la zona. Tendeix a haver-hi més dones que homes en els grups de major edat, a causa de l'esperança de lesvida donesmés 'unallarga vidaen mésles llargadones.
 
Una analogia útil per a facilitar la comprensió de piràmides de població és que així com un constructor fa servir un model per a mostrar una casal'estructura d'estructurauna casa, els demògrafs i geògrafs utilitzen piràmides de població com un plaplànol perquè mostrin la dinàmica de la població [2].
 
Contingut [ocultar]
1 Tipus de piràmide de població
Dos joves i envelliment de la població
3 de la Joventut embalum
03/01 Orient Mitjà i Àfrica del Nord
4 Usos de les piràmides de població
5 Vegeu també
6 Referències
7 Altres referències
8 Enllaços externs
==Tipus de piràmide de població==
S'han identificat quatre tipus bàsics de piràmides de població:
* piràmidePiràmide estable: Unauna piràmide de població mostra un patró sense canvis deen la fecunditat i la mortalitat.
*piràmidePiràmide estacionària: Unauna piràmide de població típica dels països amb baixa fecunditat i baixa mortalitat, també anomenada ''piràmide constrictiva''.
*piràmidePiràmide expansiva: Unauna piràmide de població mostra una base àmplia, elcosa que indica una alta proporció delsde nens, una ràpida taxa de creixement de la població, i una baixa proporció de persones grans. Aquesta àmplia base indica un gran nombre de nens. Un alça constant d'estrenyiment mostra que més persones moren en cada tram d'edat més alta. Aquest tipus de piràmide indica una població en la qual hi ha una alta taxa de natalitat, una alta taxa de mortalitat i una curta esperança de vida. Aquest és el patró típic dels països econòmicament menys desenvolupats, a causa del poc accés als incentius per a l'ús i control de la natalitat, factors ambientals negatius (per exemple, la manca d'aigua neta) i l'escàs accés a serveis de salut.
* piràmidePiràmide constrictiva: Unauna piràmide de població mostra xifres o percentatges de les persones més joves. El país tindrà una població envellida, elcosa que significa que les persones són generalment grans.
 
==Els joves i envelliment de la població==
En general, una piràmide de població que mostra un percentatge de la població de 1-14 anys de més de 30% i les edats 75 i menors de 6% per sobre es considera una "població jove" (en general, ocorrenocorre en els països en desenvolupament, amb una força de treball agrícola d'alta). Una piràmide de població que mostra un percentatge de la població de 1-14 anys de menys de 30% i les edats 75 i per sobre de més del 6% es considera un "envelliment de la població" (allò del que generalment passa en els països desenvolupats amb els serveis de salut adequats, per exemple, Austràlia). Un país que mostra totes o cap d'aquestes característiques es considera cap d'elles.
 
==Inflor de la Joventut==
Aquesta secció pot contenir la investigació original. Si us plau, millorarmilloreu-la mitjançant la verificació de les al.·legacions formulades i l'addició de referències. Les declaracions que consisteixconsisteixen només en la investigació original potpoden ser eliminateliminades. Més detalls poden estar disponibles a la pàgina de discussió. (Abril, 2009)
 
Vegeu també: "''Baby Boom"'' i la llista de països per a l'edat mitjana.
La mitjana d'edat per país. Un augment de la joventut és evident a l'Àfrica, i en menor mesura de l'Àsia meridional i sud-oriental i Amèrica Centralcentral.
Un mapa del món que mostrenmostra els països per la taxa de fecunditat, 2005-2010. 07/08 Nens:
06/07 Nens
0-1 nens
 
El cas expansivaexpansiu va ser descrit com un augment de la joventut per Gary Fuller (1995). Gunnar Heinsohn (2003) sosté que un excés en la població adulta, especialment els joves homes d'esperarhomes joves, porta a, elun malestar social i la guerra contra el terrorisme, com els "fills tercer i quart" que no troben llocs de prestigi en les seves societats existents racionalitzar el seu ímpetu per competir per la religió o ideologia política. Però aquesta afirmació és controvertida ja que molts exemples històrics dels disturbis socials relacionats amb les poblacions d'adults joves homes generalment són causats per l'escassetat de dones per al matrimoni.
 
Heinsohn afirma que els períodes amb més història de disturbis socials que no tenen disparadors externs (com ara els ràpids canvis climàtics o altres canvis catastròfics del medi ambient) i la majoria dels genocidis es poden explicar fàcilment com a resultat d'un augment de la joventut acumulada, incloent-hi el colonialisme europeu, 20 de- el feixisme del segle, l'ascens del comunisme durant la Guerra Freda, i els conflictes en curs, com la de Darfur i el terrorisme [edita] econòmica recessions Històric;. tals com la Gran Depressió de la dècada de 1930, també s'afirma que s'explica en part a causa d'una gran població de joves que no poden trobar llocs de treball.
21.586

modificacions