Factor de conversió: diferència entre les revisions

: En cadascuna de les fraccions entre parèntesis s'ha emprat la mateixa mesura en unitats diferents de manera que es van eliminant les unitats del mateix nom i al final només queda la unitat demanada.
===Exemples mostrant la simplificació===
* '''Passar 2 dies i mig dies a hores:'''
::<math>2,5\cancel{\mbox{dies}}\times\frac{24\mbox{ h}}{1\cancel{\mbox{dia}}}=
\frac{2,5\mbox{ }\cancel{\mbox{dies}}\times 24\mbox{ h}}{1\mbox{ }\cancel{\mbox{dia}}}=
162.126

modificacions