Religió elamita: diferència entre les revisions

(→‎Religió: correcció)
 
Hi havia santuaris a cel obert i edificis. A la primera categoria els principals foren Kurangun (segle XVII aC), Malamir (segle VI aC) i Naqsh-e-Rostam (segona meitat del mil·lenni III)
Temples en edificis queden algunsalgunes restes essent el principal Dur Untash (vegeu [[Untash-Napirisha]]).
 
La majoria dels temples eren associats a la mort que era una preocupació constant dels elamites. Els enterraments eren dels més simples als més elaborats; es feien per inhumació acompanyats d'alguns objectes, bàsicament poteria. De la família reial s'han descobert molt poques tombes i algunes que ho podrien ser no tenen elements que permetin identificar-les.