Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Wgarcia/proves»

 
== Demografia ==
A causa de diversos esdeveniments a Turquia durant l'últim segle els armenis a Turquia van patir massacres, forçats a amagar-se i convertir-se forçosament a l'islamisme, i això els va dividir entre diferents grups. Hi ha tres grups: armenis cristians, cripto-armenis i armenis musulmans. Els armenis cristians són en la major part dels casos una part de la minoria reconeguda, però també poden incloure els cripto-armenis que no estan reconeguts legalment com armenis però s'identifiquen com armenis i cristians, i per últim immigrants armenis a Turquia. Els cripto-armenis són armenis identificats legalment com a turcs i o bé són cristians i reconeixen obertament la seva identitat, o bé amaguen la seva identitat i practiquen el cripto-cristianisme o l'islam, o bé s'identifiquen obertament com armenis i practiquen l'islam o no coneixen la seva etnicitat en absolut. Es desconeix el total combinat de tots els armenis a Turquia, ate que el total de persones que són cripto-armenis és difícil de determinar, amb unes estimacions que van de 30.000 a alguns milions depenent de l'amplitud dels estàndards que usen els estudis per considerar els cripto-armenis. Tot i així, el total d'armenis immigrants i els que formen part de la minoria reconeguda s'estimaria en uns 150.000-170.000. Una altra estadística seria la quantitat de persones que són membres del [[Patriarcat Armeni de Constantinoble]], d'uns 95.000.
Due to events in Turkey during the last century Turkish Armenians were killed, forced into hiding, and forcibly converted to Islam, which therefore split them into different groups. There are three groups- Armenian Christians, Crypto Armenians, and Muslim Armenians. Christian Armenians are in most cases part of the recognized minority, but can also include Crypto Armenians who are not legally recognized as Armenian but identify as both Armenian and Christian, and Armenian immigrants to Turkey. Crypto Armenians are Armenians who are legally identified as Turks and are either Christian and openly recognize their identity, hide their identity and either practice [[Crypto-Christianity]] or Islam, Openly identify as Armenian but are Muslim, or don't know about their ethnicity at all. The combined total of all Armenians in Turkey is unknown, because the amount of people who are Crypto Armenian is hard to determine, with numbers ranging from as low as 30,000 to several million depending on how broad the standards were to be considered Crypto Armenian in the studies made. However, the combined total of immigrant Armenians and those in the recognized minority would be estimated at 150-170,000. Another statistic could be the amount of people who are members of the [[Armenian Patriarchate of Constantinople]], being at 95,000.
 
===Armenian Christians===
4.191

modificacions