Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Wgarcia/proves»

A causa de diversos esdeveniments a Turquia durant l'últim segle els armenis a Turquia van patir massacres, forçats a amagar-se i convertir-se forçosament a l'islamisme, i això els va dividir entre diferents grups. Hi ha tres grups: armenis cristians, cripto-armenis i armenis musulmans. Els armenis cristians són en la major part dels casos una part de la minoria reconeguda, però també poden incloure els cripto-armenis que no estan reconeguts legalment com armenis però s'identifiquen com armenis i cristians, i per últim immigrants armenis a Turquia. Els cripto-armenis són armenis identificats legalment com a turcs i o bé són cristians i reconeixen obertament la seva identitat, o bé amaguen la seva identitat i practiquen el cripto-cristianisme o l'islam, o bé s'identifiquen obertament com armenis i practiquen l'islam o no coneixen la seva etnicitat en absolut. Es desconeix el total combinat de tots els armenis a Turquia, ate que el total de persones que són cripto-armenis és difícil de determinar, amb unes estimacions que van de 30.000 a alguns milions depenent de l'amplitud dels estàndards que usen els estudis per considerar els cripto-armenis. Tot i així, el total d'armenis immigrants i els que formen part de la minoria reconeguda s'estimaria en uns 150.000-170.000. Una altra estadística seria la quantitat de persones que són membres del [[Patriarcat Armeni de Constantinoble]], d'uns 95.000.
 
===ArmenianCristians Christiansarmenis===
La població armènia cristiana oficialment reconeguda s'estima entre 50.000 i 70.000 persones, que viuen principalment a [[Istanbul]] i els seus voltants. Gairebé tots són membres de la [[Esglèsia Apostòlica Armènia]], de la [[Església Catòlica Armènia]] i de la [[Església Evangèlica Armènia]]. El nombre de cristians armenis està disminuint per un cantó a causa de l'emigració a [[Europa]], Amèrica o [[Austràlia]], però per un altre cantó s'incrementa a causa d'immigrants d'Armènia per motius laborals, o de cripto-armenis que decideixen identificar-se plenament com armenis i convertir-se al cristianisme. Tot i així la major part del creixement no es registra a les dades oficials, atès que els cripto-armenis no figuren com a part de la minoria reconeguda per les lleis turques sobre les minories reconegudes (armenis, grecs i jueus). Quant als immigrants armenis, la majoria no poden integrar-se a la minoria reconeguda perquè són immigrants i·legals. el nombre de cristians armenis [[de jure]] és més petit que el nombre [[de facto]].
The officially recognized Armenian Christian population is estimated to be between 50,000 and 70,000, mostly living in [[Istanbul]] and its environs. They are almost always members of the [[Armenian Apostolic Church|Armenian Apostolic]], [[Armenian Catholic Church|Armenian Catholic]] or [[Armenian Evangelical Church|Armenian Evangelical]] churches. The number of Armenian Christians is both diminishing due to emigration to [[Europe]], the [[Americas]] and [[Australia]], and increasing due to immigrants from Armenia looking for work(who are entirely Christian), and Crypto-Armenians who decide to identify openly as Armenians and convert to Christianity. However, most of that growth is not reflected in official data, because Crypto-Armenians are not listed as part of the recognized Armenian minority due to Turkish laws on the officially recognized(Armenians,Greeks, and Jews) minorities, which doesn't allow newly identified Armenians to change their Turkish identities they were given at birth. As for Armenian immigrants, most are unable to join the minority because they are illegal immigrants. Due to those factors, the [[de jure]] number of Armenian Christians is much lower than the [[de facto]] amount.
 
The Armenian minority is recognized as a separate [[Millet (Ottoman Empire)|"millet"]] in the Turkish system and has its own religious, cultural, social and educational institutions along with a distinct media. The Turkish Armenian community struggles to keep its own institutions, media and schools open due to diminishing demand from emigration and quite considerable economic sacrifices.
4.191

modificacions