Diferència entre revisions de la pàgina «Llibre dels fets»

</center>
 
El segon còdex data del 1343. És el còdex més antic que s'ha conservat en versió original (és a dir, en [[català]]), es coneix actualment amb la sigla '''H''' i està dipositat a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (''Manuscrit Ms. 1''). El manuscrit procedeix del [[Reial Monestir de Santa Maria de Poblet]] i és un còpia encarregada per l'abat de Poblet [[Ponç de Copons]] altal com constat el colofó del text: «''Aquest libre féu escriure l’onrat en Ponç de Copons, per la gràcia de Déu, abbat de l’honrat monestir de Sancta Maria de Poblet, en lo qual monestir jau lo molt alt senyor En Jaume, aqueyl que aquest libre parla, dels feyts que féu ni li endevengueren en la sua vida''»; el copista fou fra [[Celestí des Torrents]], qui l'acabà la diada de [[Lambert de Lieja|Sant Lambert]], el [[17 de setembre]], del [[1343]]. El manuscrit original copiat procedia de la Cancelleria Reial i l'[[11 de novembre]] del [[1343]] encara no havia estat retornat, raó per la qual el rei [[Pere IV d'Aragó]] «el Cerimoniós» envià una carta a l'abat reclamant la devolució de l'original.<ref>[http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/viewArticle/41 Entre el autor y el lector: producir libros manuscritos en catalan (siglos XII-XV)]; pàg- 326</ref> AquestLa còpia del monestir de Poblet però, no fou una mera còpia sinó en ésser elaborat per la lectura dels monjos es van produir molts canvis en el vocabulari per adaptar-lo al llenguatge dels lectors, així com s'ampliaren diversos capítols procedents d'altres obres que no existien en l'original oficial. El còdex és de pergamí i es caracteritza per una extremada cura en l'elaboració; la riquesa del document es palesa en l'orla que acompanya l'escriptura dels primers fulls feta a base de motius vegetals, en les caplletres il·luminades i en una miniatura al f. 27. Les guardes originals es varen perdre i fou relligat posteriorment. En una de les guardes hi ha escrit ''«''Cròniques del Sant Rey en Jaume de bona memòria''»''. Al final del volum, enganxat a la coberta, hi ha un altre escrit que al·ludeix a la visita que l'any [[1585]] realitzà el rei [[Felip II de Castella]] al monestir de Poblet, qui n'encarregà una còpia per a la Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial.
 
<center>
</center>
 
El tercer còdex data del 1380 i és un còpia oficial en la qual no hi apareixen ni els capítols afegits ni les adaptacions lingüístiques que es feren en la còpia del monestir de Poblet. Es coneix actualment amb la sigla '''C''' i està dipositat a la Biblioteca de Catalunya (''Manuscrit Ms. 1734''). El manuscrit procedeix de la [[Cancelleria Reial]] del rei [[Pere IV d'Aragó|Pere IV d'Aragó "el Cerimoniós"]], qui manà fer-ne una còpia a un dels seus curials, l'aragonès [[Johan de Barbastro]]. La còpia es va finalitzar el [[1380]] tal com registrà en el colofó del llibre: ''«Mandato serenissimi domini petri dei gratir regis Aragonum valentiae, Majoricarum, cardinieae et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae [...] Ego Iohannes de Barbastro de scribania predicti domini Regis Aragonum, oriundus Cesaraugustae scripsi Ciuitate Barchinonae Anno a Nativitate Dmi. Mo. CCCo. octuagesimo scripsi»''. El còdex està escrit en lletra gòtica cancelleresca, també en pergamí, a doble columna, amb una luxosa caplletra inicial i d'altres caplletres també il·luminades en roig i blau. L'obra va encapçalada per un pròleg: «''Aquest es lo començament del prolech sobre el libre que feu el rey en Jacme per la gracia de Deu rey de Arago e de Mallorches e de Valencia, comte de Barchinona e d'Urgell e senyor de Muntpesler de tots los fets e de les gracies que Nostre Senyor li féu en la sua vida''». El rellevant d'aquest còdex és que [[Johan de Barbastro]] no va copiarfer elun còpia del còdex de Poblet, sinó que va copiar un còdex diferentoficial de la Cancelleria Reial, avui perdut. El còdexfet és que el rei Pere el Cerimoniós va manar copiar el Llibre dels fets tres vegades, una per a la ciutat de [[JohanValència, una altra per a Barcelona i una altra per a Mallorca. El còdex de Barbastro]]València es conservava a Valènciala ciutat fins que els jurats de la ciutatmunicipals el varen regalarregalaren a [[Felip II de Castella]]., Posteriormentdel vade arribarBarcelona tant sols en resta un foli, i el còdex de [[Johan de Barbastro]] que es conservava a lesMallorca va acaban en mans del canonge Guillem Terrassa, qui el va regalar el 1778 als [[Comte d'Aiamans|comtes d'Aiamans]] de Mallorca. Aquests el van conservar fins que el comte Marià Gual de Togores (1862−1933), malgastador compulsiu, va haver de vendre tots els seus béns de Mallorca. La majoria del seus béns els va comprar el banquer Juan March, però el còdex fou adquirit pel bibliòfil català Isidre Bonsoms i Sicart (1849-1922); el 1948 la vídua d'aquest va donar el còdex a la Biblioteca de Catalunya.
 
<center>
24.784

modificacions