Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Wgarcia/proves»

La minoria armènia és reconeguda com un «millet» separat al sistema turc, i té les seves pròpies institucions religioses, culturals, socials i educatives així com a premsa pròpia. La comunitat armènia turca té dificultats per mantenir totes aquestes institucions a causa de la demanda decreixent per l'emigració creixent de la comunitat i les dificultats econòmiques associades.
 
====Regions withamb Armeniancristians Christiansarmenis====
 
=====[[Istanbul Province|Istanbul]]=====
La comunitat armènia a [[Istanbul]] és la més gran a Turquia, a causa que va ser l'únic lloc on els cristians armenis van ser protegits parcialment en el moment de la creació de Turquia després del genocidi armeni. Altres factors poden ser que el patriarcat tingui la seva seu central a la ciutat, i l'economia i qualitat de vida de la ciutat que atrau a immigrants armenis el que va permetre a la comunitat mantenir nombres estables de població. Això va contrarestar la [[Pogrom d'Istanbul|discriminació]] i emigració constant, i, a contrari de la comunitat grega, que en comparació no va tenir pràcticament immigració i avui en dia sols té entre 2 i 3 mil membres majorment ancians, malgrat que originalment tenia molt més membres que la comunitat armènia.
{{main|Armenians in Istanbul}}
The Armenian Community of [[Istanbul]] is the largest in Turkey, a catalyst being due to the fact that it was the only place that Armenian Christians were at least somewhat protected at the time of the creation of Turkey post Armenian Genocide. Other factors included the Patriarchate having its headquarters in the city, and the city's economy and quality of life attracting Armenian immigrants which allowed for the community to keep stable numbers in the face of [[Istanbul Pogrom|discrimination]] and constant migration, unlike the Greek community, which by comparison had far less or no immigration and now has only 2-3000, mostly elderly members, regardless of the fact it had far more members then the Armenian community starting in 1924(the first post genocide census).
 
SomeAlgunes ofde theles mostàrees importantmés areasimportants ford'armenis Armenians ina Istanbul aresón els districtes thede [[Pangaltı]] andi [[Kumkapı]] districts. A Kumkapi hashi theha Patriarchate,el andpatriarcat, isi knownes forconeix itspels manyseus fishnombrosos restaurants andde historicpeix Churches.i Oneles ofseves theesglésies mainhistòriques. differencesUna betweende theles districtsdiferències isprincipals thatés Kumkapique isKumbapi és majorment [[ArmenianEsglésia Apostolicapostòlica Churcharmènia|Apostolicapostòlic]], Whilementre que Pangalti has auna mixbarreja ofd'apostòlics [[Armeniani Catholic Church|Armenian]] and [[Roman Catholic]]catòlics. Kumkapi isestà alsolocalitzada located ina thela [[Fatih|Oldciutat cityvella]], whilementre que Pangalti isestà ina thela [[Şişli|newer part nova]].
 
=====[[Hatay Province]]=====
4.191

modificacions