Diferència entre revisions de la pàgina «Usuari:Wgarcia/proves»

El cripto-armenis no es poden classificar ni com musulmans ni com cristians. Alguns practiquen el [[cripto-cristianisme]], camuflant-se com a musulmans, mentre que molts practiquen l'islamisme genuïnament. Molts criptos que es van acabar identificant com armenis també practiquen el cristianisme, sent una pràctica comuna entre els que acaben reconeixent la seva etnicitat el rebre el baptisme cristrià. Tot i així, alguns dels que reconeixen l'etnicitat, no canvien la seva religió, i continuen practicant l'islamisme. Fins i tot alguns practiquen ambdues religions depenent del lloc on siguin.<ref>http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/02/turkey-secret-armenians.html# cita- «Jazo Uzal, a villager from the province of Mus, goes to church in Istanbul, where he spends the winters, but when he returns home during the summer he observes the Muslim rites of worship, including fasting.»(«Jazu Uzal, que viu a un poble de la província de Mus, va a l'església a Istanbul, on passa els hiverns, però quan retorna a casa durant l'estiu observa els rituals musulmans, fins i tot el dejuni</ref> Això pot ser degut simplement a la manca d'esglésies, i per als Armenis identificats que són musulmans, la port a extremistes.<ref>http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/10/turkish-armenians-rediscover-roots.html cita-«I am happy to see my father getting back in touch with his Armenian identity. However, I am afraid not only of the state but also of militant groups.»(«Estic content de veure el meu pare tornat a tenir contacte amb la seva identitat armènia. Malgrat això, tinc por no sols de l'estat sinó també de grups militants.»</ref>
 
==PoliticsPolítica==
TheEls traditionalpartits Armenianpolítics politicaltradicionals partiesarmenis wereeren knownmolt toactius bea veryla activevida inpolítica Armenian-Turkishdels politicalarmennis lifede fromTurquia thedes 1890sde tola 1915dècada atde least1890 andfins thisalmenys included1915. theIncloïen la [[ArmenianDaixnak|Federació RevolutionaryRevolucionaària Federation]]armenia (ARF - DashnagtsutiunDaixnaksutiun)]], theel [[SocialPartit DemocratSocialdemòcrata Hunchakian PartyHunchak]] (Hunchak)i andel thePartit Armenakan Party, theel predecessor of thedel [[ArmenianPartit DemocraticLiberal LiberalDemocràtic PartyArmeni]] (RamgavarPartit PartyRamgavar). ButPerò theles activitiesactivitats ofde alltots theseaquests Armenianpartits partiesarmenis werevan curtailedser afterretallades després de 1915.,{{citació necessària|data=juny de 2016}} andi ethnic-basedels politicalpartits partiesètcnics aso wellreligiosos asestan religious-basedprohibits political parties are ''«de jure''» prohibiteda in Turkey.Turquia{{citació necessària|data=juny de 2016}}
 
Some point to the fact that in the early 1920s, there were a number of Armenians in [[Mustafa Kemal Atatürk]]'s movement, even actively aiding him in his [[Turkish National Movement]] and supporting his [[Kemalist ideology]] and [[Secularism in Turkey|secular]] movement. The Armenians perceived in the secular state established by Atatürk a way of survival for the remnants of Armenians still in Turkey. {{citació necessària|data=juny de 2016}}
4.191

modificacions