Ajuntament de Sabadell: diferència entre les revisions

esborro informació obsoleta ple municipal i grups municipals que m'ha arribat petició via xarxes. A veure si algun voluntari vol actualitzar info
(esborro informació obsoleta ple municipal i grups municipals que m'ha arribat petició via xarxes. A veure si algun voluntari vol actualitzar info)
A principis del [[segle XX]] a la plaça del Doctor Robert hi havia els anomenats ''Jardinets'', element molt característic del Sabadell antic. Es tractava d'un agradable jardí, situat entre aquesta cara de l'Ajuntament (llavors anomenat ''Casas Consistoriales'') i l'inici del passeig de la Plaça Major, format per [[palmeres]] que servia de lloc de reunió i d'esbarjo per als més petits.
 
També molt a prop dels entorns immediats de l'Ajuntament, aproximadament al principi del passeig de la Plaça Major, es trobava un altre tret identificatiu de Sabadell: el Temple Modernista del Passeig. ''El Templet'', obra d'estil [[modernista]] de l'arquitecte sabadellenc [[Josep Renom i Costa]], fou erigit l'any 1911 i enderrocat el 1943. Servia com a quiosc, bar i glorieta. Tot i que hi ha hagut diverses iniciatives per reconstruir-lo fidelment al seu emplaçament original, aquestes mai han arribat a materialitzar l'enyorat monument-se.
 
==Ple municipal==
El Ple municipal és l'òrgan de govern bàsic de l'Ajuntament. En virtut dels resultats de les [[eleccions municipals espanyoles del 2007]] està representat per l'alcalde, [[Joan Carles Sánchez]] (del [[PSC]]), i per la resta de 26 regidors, repartits en sis grups municipals diferents:<ref>[https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/grups_municipals_cat.asp Grups municipals de Sabadell]</ref> [[Partit dels Socialistes de Catalunya]] (12), [[Convergència i Unió]] (5), [[Partit Popular de Catalunya|Partit Popular]] (3), [[Entesa per Sabadell]] (2), [[Iniciativa per Catalunya Verds]] (2) i [[Esquerra Unida i Alternativa]] (2).
 
{{cap resultats eleccions|2007}}
{{partit resultats eleccions|roig|[[Partit dels Socialistes de Catalunya]] - [[Progrés Municipal]]|[[Manuel Bustos Garrido]]|30.087|13}}
{{partit resultats eleccions|grana|[[Convergència i Unió]]|[[Carles Rossinyol i Vidal]]|10.997|5}}
{{partit resultats eleccions|verd|[[ICV]]-[[EUiA]]-[[Entesa pel Progrés Municipal |EPM]]|[[Carme Garcia i Suarez]]|9.551|4}}
{{partit resultats eleccions|blau|[[Partit Popular de Catalunya|Partit Popular]]|[[Jordi Soriano i José]]|6.021|2}}
{{partit resultats eleccions|groc|[[Entesa per Sabadell]]-[[Candidatures Alternatives del Vallès]]|[[Isidre Soler i Clarena]]|5.968|2}}
{{partit resultats eleccions|taronja|[[Esquerra Republicana de Catalunya]] - [[Acord Municipal]]|[[Magí Rovira i Font]]|4.258|1}}
{{partit resultats eleccions||Altres||4.208|-}}
{{partit resultats eleccions|blanc|[[Vot en blanc|En blanc]]||2.095|-}}
{{fi resultats eleccions|73.503|27}}
 
El '''Ple municipal''' de l'Ajuntament de Sabadell té atorgades les competències següents:<ref>[https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ple_municipal_cat.asp Competències del Ple Municipal de l'Ajuntament de Sabadell]</ref>
*Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
*Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
*Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
*Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
*Crear i regular òrgans complementaris.
*Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
*Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
*Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
*Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
*Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
*Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
*Exercir accions administratives i judicials.
*Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
*Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 
===Regidors i regidores===
Llista de regidors que formen part del Ple municipal de l'Ajuntament de Sabadell:<ref>[https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/regidors_regidores_cat.asp Regidors i regidores]</ref>
{{columnes}}
'''Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal'''
* [[Montserrat Capdevila Tatché]]
* [[Ramon Burgués Salse]]
* [[Marta Farrés i Falgueras]]
* Josep Ayuso Raya
* Cristian Sánchez García
* Joaquim Carné Jordana
* Lluís Monge Presència
* Cristina Moreno Ramos
* Carles Bosch Masó
* [[Manuel Bustos Garrido]]
* Joan Manau Valor
* Francisco Bustos Garrido
'''Convergència i Unió'''
* Carles Rossinyol Vidal
* Antoni Font Renom
* Josep Beltran Taixà
* Rosa Roig Vidal
* Jordi Font Renom
 
 
{{columna nova}}
'''Partit Popular'''
* Antonio Vega Reina
* Esteban Gesa Para
* Consuelo Santos Neyra
 
'''Entesa per Sabadell'''
* Virginia Domínguez Álvarez
* Juli Moltó Sierra
 
'''Iniciativa per Catalunya Verds'''
* [[Carme García i Suárez]]
* Carles Marlés Tortosa
'''Esquerra Unida i Alternativa'''
* Marisol Martínez Torre
* Juan Miguel Mena Arca
{{final columnes}}
 
==Alcalde==
{{Finalitza taula}}
 
==GrupsVegeu municipalstambé==
{| class="wikitable"
|-
|'''Partit polític'''
|'''Cap de llista'''
|'''Vots'''
|'''Regidors/Consellers'''
|-
| [[Partit dels Socialistes de Catalunya]] - [[Progrés Municipal]]
|[[Joan Carles Sánchez Salinas]]
|30.087
|13
|-
| [[Convergència i Unió]]
|[[Carles Rossinyol i Vidal]]
|10.997
|5
|-
| [[Iniciativa per Catalunya Verds]] - [[Esquerra Unida i Alternativa]] - [[Entesa pel Progrés Municipal]]
|[[Carme Garcia i Suarez]]
|9.551
|4
|-
| [[Partit Popular de Catalunya]]
|[[Jordi Soriano i José]]
|6.021
|2
|-
| [[Entesa per Sabadell]]
|[[Isidre Soler i Clarena]]
|5.968
|2
|-
| [[Esquerra Republicana de Catalunya]] - [[Acord Municipal]]
|[[Magí Rovira i Font]]
|4.258
|1
|}
 
== Vegeu també ==
* [[Llista d'alcaldes de Sabadell]]
* [[Llista de monuments de Sabadell]]
117.981

modificacions