Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
{{Inacabat|data=novembre de 2017}}{{Infotaula organització}}
 
L''''Institut Valencià de la Joventut''' o '''IVAJ''' és unaun organisme entitatautònom de Dretla Públic[[Generalitat adscritaValenciana]], adscrit a la [[Conselleriaconselleria d'Igualtatcompetent ien Polítiques Inclusivesmatèria de lajoventut Generalitat Valenciana]],i que té percom objectea I'execuciófunció destacada el paper de lideratge en l’impuls i la coordinació de lales políticapolítiques de [[Joventut]]joventut, tant en l’àmbit de la Generalitat Valenciana com en el conjunt d’agents intervinents al territori del [[País Valencià]], és un Organisme Autònom de caràcter mercantilfou creat per la Llei Valenciana sobre l'Institut Valencià de la Joventut en l'any 1989 i modificat posteriorment per la Llei de polítiques integrals de joventut de 2017.<ref name=":0">{{Ref-web|url=http://www.dogv.gva.es/datos/1989/06/29/pdf/1989_814343.pdf|títol=Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre I'Institut Valencià de la Joven­tut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=dogv.gva.es|data=1989}}</ref><ref name=":1">{{Ref-web|url=http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164496926/LLEI+15_2017+de+pol%C3%ADtiques+integrals+de+joventut.pdf/2b6d6674-3aca-4d84-9693-413b343cf7ba|títol=LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=Ivaj.gva.es|data=10 novembre 2017}}</ref>
 
== Antecedents ==
L'[[Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana]], a l'article 31.25, confereix a la Generalitat Valenciana competències exclusi­ves en matèria de joventut. L'any [[1983]] la [[Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana|Conselleria de Cultura, Educació i Ciència]] va rebre l'atribució de la gestió d'aquestes competències, aleshores, mit­jançant la Direcció General de Joventut i Esports, i l'any [[1987]] de la Direcció General de la Joventut. La política juvenil a desplegar pels poders públics ha d'emmarcar-se en la promoció de la participació lliure i efi­caç; de la joventut en el desplegament polític, social, econòmic i cultural, tal com estableix l'article 48 de la [[Constitució Espanyola de 1978|Constitució Espanyola]] i ha d'estar, per tant, formulada i aplicada de forma integral. La superació de les dificultats que la societat actual, amb les seues múltiples problemàtiques, ofereix per a la integra­ció activa deIs joves valencians ha de constituir un objectiu prioritari de l'actuació de les institucions valencianes, amb el disseny d'una política integral de joventut. Els joves han de ser objecte i portagonistesprotagonistes directes de la política integral i, per tant, la seua participació en la vida col·lectiva ha de ser la finalitat primera d'aqueixa política de Joventut. Les prestacions de I'Administració als joves han de constituir una sèrie de serveis basats en les necessitats prioritàries de la joventut, i oberts a col·laborar amb les iniciatives socials disposades a afavorir el fet juvenil. La creixent complexitat i interdependència de la vida so­cial determina que qualsevol assumpte o decisió afecta múl­tiples interessos. Els supòsits de coparticipació són cada ve­gada més nombrosos i, així, les tècniques de cooperació, col·la­boració i coordinació interinstitucional adquireixen un paper molt destacat. Atenent aquestes necessitats, les [[Corts Valencianes]], com a òrgan suprem de representació de la voluntat deIs valencians, i en ús de les seues facultats legislatives va aprovar la Llei de Crea­ció de l'lnstitut Valencià de la Joventut, per tal de garantir la realització d'una política juvenil de caràcter integral i, sobretot, per a assolir la màxima coordi­nació en l'actuació de les Administracions valencianes men­tre que afecte qualsevol aspecte de la vida quotidiana deisdels jó­vens.<ref name=":0" />
 
Per la seua banda, la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de joventut, refermava i reforçava el paper de l’associacionisme juvenil alhora que atorgava un nou paper a l’Institut Valencià de la Joventut, com a ens impulsor de les tasques de coordinació de l’execució de polítiques integrals en el si de la Generalitat Valenciana.<ref name=":1" />
 
== Funcions de l'Institut Valencià de la Joventut ==
# Formar a animadors i tècnics en matèria juvenil.
# Fomentar i recolzar al [[voluntariat]] social i juvenil.
# Crear i mantenir els censos i registres enumerats en la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana i en la seua normativa de desenvolupament.
# Defensar i promoure la llengua, la cultura i les tradicions, així com el coneixement de la història, el territori i el patrimoni valencià.
A més establirà les directrius generals de la política juve­nil a desplegar per la Generalitat Valenciana, coordinant totes les actua­cions de les diferents [[Conselleries de la Generalitat Valenciana|Conselleries]], tant en els assumptes refe­rits en exclusiva a la joventut, com en els que puguen tenir una repercussió sobre aquesta. Per al desplegament de les seues funcions, I'IVAJ dissenyarà plans d'actuació i prestarà suport als que estiguen ba­sats en la participació dels joves i la col·laboració inter-institucional i de la iniciativa social solidària amb la joventut.
12.467

modificacions