Institut Valencià de la Joventut: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
{{Inacabat|data=novembre de 2017}}{{Infotaula organització}}
 
L''''Institut Valencià de la Joventut''' o '''IVAJ''' és un organisme autònom de la [[Generalitat Valenciana]] amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió adscrit a la conselleria competent en matèria de joventut i que té com a funció destacada el paper de lideratge en l’impuls i la coordinació de les polítiques de joventut, tant en l’àmbit de la Generalitat Valenciana com en el conjunt d’agents intervinents al territori del [[País Valencià]], fou creat per la Llei Valenciana sobre l'Institut Valencià de la Joventut en l'any 1989 i modificat posteriorment per la Llei de polítiques integrals de joventut de 2017.<ref name=":0">{{Ref-web|url=http://www.dogv.gva.es/datos/1989/06/29/pdf/1989_814343.pdf|títol=Llei de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, sobre I'Institut Valencià de la Joven­tut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=dogv.gva.es|data=1989}}</ref><ref name=":1">{{Ref-web|url=http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164496926/LLEI+15_2017+de+pol%C3%ADtiques+integrals+de+joventut.pdf/2b6d6674-3aca-4d84-9693-413b343cf7ba|títol=LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut|consulta=Novembre 2017|llengua=|editor=Ivaj.gva.es|data=10 novembre 2017}}</ref>
 
== Antecedents ==
 
== Funcions de l'Institut Valencià de la Joventut ==
Segons són funcions de I'IVAJ:<ref name=":1" />
Segons aquesta llei són funcions de I'IVAJ:<ref name=":0" /><ref>{{Ref-web|url=http://www.inclusio.gva.es/va/institut-valencia-de-la-joventut.generalitat-jove-ivaj.gva-jove-0c3|títol=Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove (IVAJ.GVA Jove) - Generalitat Valenciana|consulta=2017-11-12|llengua=ca}}</ref>
# CoordinarInformar i informarcoordinar les actuacions que realitzeduga a terme la Generalitat Valenciana, aixíi comtambé les administracions públiques, en aquelles matèries que afecten específicament a la joventut, impulsantde conformitat amb la legislació que consagra els principis de competència i autonomia dels ens administratius, i impulsar l'execuciól’execució i la divulgació dels drets de les persones joves i de les polítiques integrals de joventut que regula el títol III d’aquesta llei.
# Elaborar, proposar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques juvenils en l’àmbit territorial de la comunitat, mitjançant l’Estratègia valenciana de joventut, i propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la participació de joves i associacions juvenils i els interlocutors respectius, especialment el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.
# Donar suport, material i econòmicament, el desenvolupament de les iniciatives i projectes de les formes organitzades de participació juvenil inscrites en el registre corresponent de la Generalitat.
# Defendre els drets socials i les llibertats de les persones joves emparades per l’ordenament jurídic, i denunciar les desigualtats de tracte i les discriminacions del col·lectiu.
# Promoure la participació juvenil, juntament amb el [[Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana]].
# Donar suport material i econòmic al desplegament de les iniciatives i els projectes de les estructures de participació juvenil previstes en els articles 17 i 18 d’aquesta llei, com a vehicles principals de transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat, sense excloure el suport a altres formes de participació.
# Impulsar la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic com des del privat.
# Promoure la participació juvenil, juntament amb el [[Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana]], i garantir el desenvolupament de les tasques per a les quals ha sigut creat.
# Defensar els drets socials i polítics dels i les joves, a més de les llibertats emparades per l'ordenament jurídic.
# Impulsar la prestació de serveis a la joventut, tant des del sector públic, comi desfomentar delles privatrelacions i la cooperació amb els Ajuntaments, i també entre els municipis.
# Planificar, gestionar, crear i mantenir els [[Alberg|albergs]], residències, [[Campament|campaments]] i instal·lacions juvenils en general, de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
# Acreditar les activitats, les instal·lacions i els serveis juvenils enumerats en aquesta llei.
# Fomentar les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i amb els organismes competents en matèria de joventut d'altres comunitats autònomes o països.
# Planificar, gestionar, crear i mantenir els [[Alberg|albergs]], residències, [[Campament|campaments]] iles instal·lacions juvenils en general, de l'Institutl’Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove.
# Potenciar l'exercici d'activitats de temps lliure, [[turisme]] i intercanvi internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la [[Unió Europea]].
# Regular reglamentàriament les condicions dels centres, les instal·lacions, els serveis, les activitats i programes que s’incloguen dins de les competències de joventut i oci.
# Formar a animadors i tècnics en matèria juvenil.
# Fomentar les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i amb els organismes competents en matèria de joventut d'altresd’altres comunitats autònomes, ol’Estat, la Unió Europea i altres països.
# Fomentar i recolzar al [[voluntariat]] social i juvenil.
# Potenciar l’exercici d’activitats d’oci educatiu i facilitar-hi l’accés de tots els col·lectius.
# Crear i mantenir els censos i registres de Joventut de la Comunitat Valenciana i en la seua normativa de desenvolupament.
# Potenciar l'exercicila d'activitatsmobilitat de temps lliure, [[turisme]]estatal i intercanvi internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la [[Unió Europea]].
# Defensar i promoure la llengua, la cultura i les tradicions, així com el coneixement de la història, el territori i el patrimoni valencià.
# Determinar els currículums i els requisits de les diverses titulacions de temps lliure i informació juvenil d’àmbit autonòmic, expedir els títols pertinents i regular les convalidacions corresponents respecte a altres titulacions, i també les homologacions i els reconeixements de titulacions d’altres comunitats autònomes o estats.
A més establirà les directrius generals de la política juve­nil a desplegar per la Generalitat Valenciana, coordinant totes les actua­cions de les diferents [[Conselleries de la Generalitat Valenciana|Conselleries]], tant en els assumptes refe­rits en exclusiva a la joventut, com en els que puguen tenir una repercussió sobre aquesta. Per al desplegament de les seues funcions, I'IVAJ dissenyarà plans d'actuació i prestarà suport als que estiguen ba­sats en la participació dels joves i la col·laboració inter-institucional i de la iniciativa social solidària amb la joventut.
# Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil, i potenciar l’acreditació de les habilitats i de les competències adquirides en realitzar-les.
# Establir un observatori de joventut per a portar a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals de joventut i oci a la Comunitat Valenciana; impulsar la investigació i l’estudi sobre la realitat juvenil de forma periòdica realitzant com a mínim un estudi integral de joventut amb caràcter previ a la realització de l’EVJ, per a proporcionar a l’administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut, que inclouran dades desagregades de 12 a 18 anys, de 18 a 24 i de 24 a 30. Aquest observatori assegurarà la col·laboració amb experts i expertes de diferents àmbits en el seu treball.
# Qualsevol altra funció que estiga directament vinculada i que servisca als fins i a la naturalesa de l’Ivaj. A més establirà les directrius generals de la política juve­nil a desplegar per la Generalitat Valenciana, coordinant totes les actua­cions de les diferents [[Conselleries de la Generalitat Valenciana|Conselleries]], tant en els assumptes refe­rits en exclusiva a la joventut, com en els que puguen tenir una repercussió sobre aquesta. Per al desplegament de les seues funcions, I'IVAJ dissenyarà plans d'actuació i prestarà suport als que estiguen ba­sats en la participació dels joves i la col·laboració inter-institucional i de la iniciativa social solidària amb la joventut.
 
== Organigrama ==
12.467

modificacions