Coet accelerador sòlid del transbordador espacial: diferència entre les revisions