Diferència entre revisions de la pàgina «Constitució soviètica»

Després, en una sèrie de capítols clarament diferenciats, es detallaven, entre altres coses, l'estructura de l'Estat i els seus òrgans de govern, les repúbliques federades i les competències dels seus governs locals, i l'organització dels poders executiu, legislatiu i judicial. Cal ressaltar que, si bé existia la divisió de poders, el [[Soviet Suprem]] —legislatiu— era qui designava els altres dos. El fet que els poders executiu i judicial quedessin, en certa mesura, supeditats al legislatiu, es fonamentava en el principi que els [[soviet]]s de diputats eren els màxims dipositaris de la voluntat popular, d'acord amb el sistema electoral previst per la Constitució.
 
A partir de la Constitució de 1936, va quedar oficialment establert el [[sufragi universal]], igual, secret i obligatori. Tots els ciutadans més grans de 18 anys tenien dret de vot, i els més grans de 21 anys tenien dret a ser elegits. Addicionalment, es conferia potestat a les principals organitzacions de masses, —com el [[Komsomol]] o els sindicats— per a proposar candidats. Quedava també fixat el rol del [[Partit Comunista de la Unió Soviètica|Partit Comunista]], definit al preàmbul de la Constitució de 1977 com a "''avantguarda de tot el poble''".
 
A més, s'establien una sèrie de drets considerats inalienables, com l'educació pública, la seguretat social, el dret a un medi ambient saludable, i altres drets culturals i socials. En contraposició al principi de la [[propietat privada]], s'instaurava l'anomenada [[propietat personal]], que emparava els béns propis de cada ciutadà. Addicionalment, es garantien, entre altres, les llibertats d'expressió, premsa i mobilització, que s'asseguraven "''posant els edificis públics, carrers i places a disposició del poble treballador i les seves organitzacions, i difonent àmpliament la informació, amb l'oportunitat de servir-se de la premsa, la televisió i la ràdio''". Els opositors al sistema soviètic afirmen que aquestes llibertats només eren nominals i no es respectaven de fet.
Finalment, quedaven instaurats oficialment l'[[Escut de la Unió Soviètica|escut]], la [[Bandera de la Unió Soviètica|bandera]], l'[[Himne de la Unió Soviètica|himne]] i la [[Moscou|capital]] de l'Estat. Les disposicions finals establien el procediment per reformar la Constitució.
 
434

modificacions