Oració subordinada substantiva: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
(VE: retirada plantilla {{esborrar1}}. Resultat: S'arxiva per 3 vots a favor de l'esborrament, i 3 en contra al cap de 14 dies No s'ha assolit cap consens)
Cap resum de modificació
 
Oracions subordinades substantives
 
Realitzen la [[funció sintàctica]] d'un [[substantiu]] (subjecte, CD, atribut, CRV...). Poden ser de quatre tipus:
 
a) Completives: introduïdes per la [[conjunció]] ''que''.
Ex.: Us demano '''''que''' m'escriviu''.
 
b) Interrogatives: introduïdes per un [[pronom]] interrogatiu (''què, com, on, quin, quant, qui''...).
Ex.: No sabia '''''què''' volia''.
 
Pel que fa a les funcions, podem distingir les següents:
 
a) [[Subjecte]]: No m'agrada ''que contestis''.
 
b) [[Complement directe|CD]]: Volia ''que m'acompanyessis''. ('''Ho''' volia.)
 
c) [[Atribut]]: La veritat '''és''' ''que no t'estimo''.
 
d) [[Complement de règim verbal|CRV]]: Es '''va oblidar''' ''que havia de comprar el pa''.
 
e) [[Complement del nom|CN]]: Tenia '''la idea''' ''que s'equivocava''.
 
f) [[Complement de l'adjectiu|C.Adj]]: Estic '''contenta''' ''que hagis guanyat''.
 
g) [[Complement indirecte|CI]]: Han donat caramels ''als qui han arribat primer''.
 
També existeixen les funcions de [[Complement agent|C. Agent]], [[complement de l'adverbi|C. de l'adverbi]]...
216

modificacions