Difference between revisions of "Legislació"

m
m
:Segons la seua procedència:{{sfn|Rebollo Delgado|Pais Rodríguez|2004|p=72}}
* Llei parlamentària: que poden provenir de les Corts Generals o de les Assemblees legislatives autonòmiques.
* Llei del govern, malgrat que no són considerades estrictament com a lleis. Poden ser: Decret-lleisllei o Decrets legislatius.
:Segons la matèria que regulen:{{sfn|Rebollo Delgado|Pais Rodríguez|2004|p=72}}
* Llei de Pressupostos Generals de l'Estat