Diferència entre revisions de la pàgina «Obres morals»

9.780 bytes afegits ,  fa 1 any
→‎Llibres: #viquiestirada
(#viquiestirada)
(→‎Llibres: #viquiestirada)
== Llibres ==
Des de l'edició de [[Henri Estienne]] de 1572, Moralia s'ha distribuït tradicionalment en 14 llibres:
*I.
**1. Sobre l'educació dels fills (''Περὶ παίδων ἀγωγῆς - De liberis educandis'')
**2. Com ha el jove ha d'escoltar poesia(''Πώς δει τον νέον ποιημάτων ακούειν - Quomodo adolescens poetas audire debeat'')
**3. Sobre com s'ha d'escoltar (''Περί του ακούειν - De recta ratione audiendi'')
**4. Com distingir a un adulador d'un amic (''Πώς αν τις διακρίνοιε τον κόλακα του φίλου - Quomodo adulator ab amico internoscatur'')
**5. Com percebre els propis progressos en la virtud (''Πώς αν τις αίσθοιτο εαυτού προκόπτοντος επ’ αρετή - Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus'')
*II.
**6. Com treure profit dels enemics (''Πώς αν τις υπ’ εχθρών ωφελοίτο - De capienda ex inimicis utilitate'')
**7. Sobre l'abundància d'amics (''Περί πολυφιλίας - De amicorum multitudine'')
**8. Sobre la fortuna (''Περί τύχης - De fortuna'')
**9. Sobre la virtut i el vici (''Περί αρετής και κακίας - De virtute et vitio'')
**10. Escrit de consolació a Apoloni (''Παραμυθητικός προς Απολλώνιον - Consolatio ad Apollonium'')
**11. Consells per a conservar la salut (''Υγιεινά παραγγέλματα - De tuenda sanitate praecepta'')
**12. Deures del matrimoni (''Γαμικά παραγγέλματα - Coniugalia praecepta'')
**13. Banquet de los set savis (''Επτά σοφών συμπόσιον - Septem sapientium convivium'')
**14. Sobre la superstició (''Περί δεισιδαιμονίας - De superstitione'')
*III.
**15. Màximes de reis y generals (''Βασιλέων αποφθέγματα και στρατηγών - regum et imperatorum apophthegmata'')
**16. Màximes d'espartans (''Άποφθέγματα Λακωνικά - apophthegmata Laconica'')
**17. Antigues costums dels espartans (''Τα παλαιά των Λακεδαιμονίων επιτηδεύματα - instituta Laconica'')
**18. Màximes de dones espartanes (''Λακαινών αποφθέγματα - Lacaenarum apophthegmata'')
**19. Virtuts de dones (''Γυναικών αρεταί - Mulierum virtutes'')
*IV.
**20. Qüestions romanes (''Αίτια Ρωμαϊκά - Quaestiones Romanae'')
**21. Qüestions gregues (''Αίτια Ελληνικά - Quaestiones Graecae'')
**22. Històries paraleles gregues y romanes (''Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων Ελληνικών και Ρωμαϊκών - Parallela minora'') (pseudo-Plutarco)
**23. Sobre la fortuna dels romans (''Περί της Ρωμαίων τύχης - De fortuna Romanorum'')
**24. Sobre la fortuna o virtut d'Alejandro Magno (''Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής - De Alexandri magni fortuna aut virtute'')
**25. Sobre la fama dels atenencs (''Πότερον Αθηναίοι κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι - De gloria Atheniensium'')
*V.
**26. Sobre Isis i Osiris (''Περί Ίσιδος και Οσίριδος - De Iside et Osiride'')
**27. Sobre la E de Delfos (''Περί τού Εί τού έν Δελφοίς - De E apud Delphos'')
**28. Sobre els oracles de la Pitia (''Περί του μη χραν έμμετρα νυν την Πυθίαν - De Pythiae oraculis'')
**29. Sobre la desaparició dels oracles (''Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων - De defectu oraculorum'')
*VI.
**30. Si la virtut pot ensenyar-se (''Ει διδακτόν η αρετή - An virtus doceri possit'')
**31. Sobre la virtut moral (''Περί ηθικής αρετής - De virtute morali'')
**32. Sobre el refrenamiento de la ira (''Περί αοργησίας - De cohibenda ira'')
**33. Sobre la pau de l'ànima (''Περί ευθυμίας - De tranquillitate animi'')
**34. Sobre l'amor fraternal (''Περί φιλαδελφίας - De fraterno amore'')
**35. Sobre l'afecte pels descendents (''Περί της εις τα έγγονα φιλοστοργίας - De amore prolis'')
**36. Si el vici és suficient per a causar infelicitat (''Ει αυτάρκης η κακία προς κακοδαιμονίαν - An vitiositas ad infelicitatem sufficiat'')
**37. Si les afeccions de l'ànima són pitjors que les del cos (''Περί του πότερον τα ψυχής ή τα σώματος πάθη χείρονα - Animine an corporis affectiones sint peiores'')
**38. Sobre la locuacitat (''Περί αδολεσχίας - De garrulitate'')
**39. Sobre la curiositat (''Περί πολυπραγμοσύνης - De curiositate'')
*VII.
**40. Sobre l'amor a la riquesa (''Περί φιλοπλουτίας - De cupiditate divitiarum'')
**41. Sobre la falsa modèstia (''Περί δυσωπίας - De vitioso pudore'')
**42. Sobre l'enveja i l'odi (''Περί φθόνου και μίσους - De invidia et odio'')
**43. Sobre l'alabar-se a un mateix sense incurrir en retret (''Περί του εαυτόν επαινείν ανεπιφθόνως - De laude ipsius'')
**44. Sobre els endarreriments de la venjança divina (''Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων - De sera numinis vindicta'')
**45. Sobre el fat (''Περί ειμαρμένης - De fato'') (pseudo-plutarco)
**46. Sobre el demon de Sòcrates (''Περί του Σωκράτους δαιμονίου - De genio Socratis'')
**47. Sobre el desterrament (''Περί φυγής - De exilio'')
**48. Escrit de consolació a la seva muller (''Παραμυθητικός προς την γυναίκα - Consolatio ad uxorem'')
*VIII.
**49. Xerrades de sobretaula (''Συμποσιακά - Quaestiones convivales'')
*IX.
**50. Eròtic (''Έρωτικός - Amatorius'')
*X.
**51. Narracions d'amor (''Ερωτικαί διηγήσεις - Amatoriae narrationes'')
**52. Sobre la necessitat de que el filòsof conversi amb els gobernants (''Περί του ότι μάλιστα τοις ηγεμόσιν δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι - Maxime cum principibus philosopho esse disserendum'')
**53. A un gobernant mancat d'instrucció (''Προς ηγεμόνα απαίδευτον - Ad principem ineruditum'')
**54. Sobre si l'ancià ha d'intervenir en política (''Ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον - An seni respublica gerenda sit'')
**55. Consells polítics (''Πολιτικά παραγγέλματα - Praecepta gerendae reipublicae'')
**56. Sobre monarquia, democràcia y oligarquia (''Περί μοναρχίας και δημοκρατίας και ολιγαρχίας - De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio'')
**57. La inconveniència de contreure deutes (''Περί του μη δειν δανείζεσθαι - De vitando aere alieno'')
**58. Vides dels deu oradors (''Βίοι των δέκα ρητόρων - Vitae decem oratorum'') (pseudo-Plutarco)
**59. Comparació d'Aristòfanes i Menandre (''Συγκρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου επιτομή - Comparationis Aristophanis et Menandri compendium'')
*XI.
**60. Sobre la malevolència d'Herodot (''Περί της Ήροδότου κακοηθείας - De malignitate Herodoti'')
**61. Sobre les opinions dels filòsofs (''Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων - De placitis philosophorum'')
**62. Qüestions sobre la naturalesa (''Αίτια φυσικά - Quaestiones naturales'')
*XII.
**63. Sobre la cara visible de la lluna (''Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης - De facie in orbe lunae'')
**64. Sobre el principi del fred(''Περί του πρώτως ψυχρού - De primo frigido'')
**65. Sobre si és més útil l'aigua o el foc (''Πότερον ύδωρ ή πυρ χρησιμότερον - Aquane an ignis sit utilior'')
**66. Sobre la inteligència dels animals (''Πότερα των ζώων φρονιμώτερα, τα χερσαία ή τα ένυδρα - De sollertia animalium'')
**67. Els animals són racionals o ''Grilo'' (''Περί του τα άλογα λόγω χρήσθαι - Bruta animalia ratione uti'')
**68. Sobre menjar carn (''Περί σαρκοφαγίας - De esu carnium'')
*XIII.
**69. Qüestions platòniques (''Πλατωνικά ζητήματα - Platonicae quaestiones'')
**70. Sobre la generació de l'ànima en el ''Timeo'' (''Περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας - De animae procreatione in Timaeo'')
**71. Epítom a «Sobre la generació de l'ànima en el Timeu» (''Επιτομή του περί της εν τω Τιμαίω ψυχογονίας - Epitome libri de animae procreatione in Timaeo'')
**72. Les contradiccions dels estoics (''Περί Στωικών εναντιωμάτων - De Stoicorum repugnantiis'')
**73. Los estoics diuen més disbarats que els poetes (''Ότι παραδοξότερα οι Στωικοί των ποιητών λέγουσιν - Stoicos absurdiora poetis dicere'')
**74. Sobre les nocions comuns, contra els estoics (''Περί των κοινών εννοιών προς τους Στωικούς - De communibus notitiis adversus Stoicos'')
*XIV.
**75. Sobre la impossibilitat de viure plaentment segons Epicur (''Ότι ουδέ ηδέως ζην έστιν κατ’ Επίκουρον - Non posse suaviter vivi secundum Epicurum'')
**76. Contra Colotes (''Προς Κωλώτην - Adversus Colotem'')
**77. De si està bé dit: «viu ocultament» (''Ει καλώς είρηται το λάθε βιώσας - An recte dictum sit latenter esse vivendum'')
**78. Sobre la música (''Περί μουσικής - De musica'') (pseudo-Plutarco)
 
<br />{{esborrany de literatura}}
 
40.153

modificacions