Difference between revisions of "Émile Durkheim"

m
Corregit: expresió > expressió
m (Corregit: expresió > expressió)
 
* Suïcidi altruista: L'individu té una integració social tant forta que es suïcida per la seva sensació de pertinença a la societat i sent que es el seu deure fer-ho. Perspectiva beatificada despres de la vida i es suïcida en nom d'un bé major. Un clar exemple en són els [[Kamikaze|kamikazes]]. Aquesta relació és patològica perquè la persona perd el sentit d'individualisme. Aquest tipus de suïcidi consisteix a oferir la seva vida per algun ideal. L'individu sacrifica la seva vida en honor a qui ell creu que se'n beneficiarà.<sup>[[Suïcidi#cite%20note-%3A0-12|[12]]]</sup>
* Suïcidi egoista: L'individu manca d'integració social (els homes ja no li troben sentit a la vida). Es troba en societats o grups en els que l'individu no està totalment integrat en la unitat social global. Màxima expresióexpressió d'individalisme. Mostra que fins i tot els individus més aïllats i menys conectats s'expliquen a través de corrents socials. . Es genera el sentiment de no pertànyer a la societat, ni que la societat li pertany. Un clar exemple son els adolesents que pateixen [[Bullying|assetjament escolar]].<sup>[[Suïcidi#cite%20note-%3A0-12|[12]]]</sup>
* Suïcidi fatalista: s'associa a la regulació excessiva. Només és mencionat en una nota a peu de pàgina. Son un clar exemple els [[esclaus]]<sup>[[Suïcidi#cite%20note-%3A0-12|[12]]]</sup>
* Suïcidi anòmic: S'associa a situacions en que les forces reguladores de la societat deixen d'actuar, les normes no es reconeixen: les passions no estan controlades i les persones ens convrtim en esclaves d'aquestes. L'[[anomia]] és per a Durkheim el que per a altres autors, a partir de [[Hegel]], és alienació. Per a ell, és la fragmentació social, el desajustament de normes, la manca de solidaritat social, pèrdua de sentit fruit de la modernització (el progrés d'industrialització crea noves necessitats que no es poden satisfer).
1,123,794

edits