Mètode de la bisecció: diferència entre les revisions