Mètode de la bisecció: diferència entre les revisions

Línia 59:
||left}}
 
== CotaFita de l'error ==
L'error comés al realitzar <math>n \geq 0</math> iteracions del mètode és<ref name="mtf"></ref>
El error cometido tras realizar <math>n \geq 0</math> iteraciones del método de bisección es<ref>{{Cite web|title = Método de bisección|url = https://www.matesfacil.com/UNI/metodo-biseccion/metodo-biseccion-algoritmo-error-convergencia-ejemplos-raiz.html|website = www.matesfacil.com|accessdate = 22 de febrero de 2019}}</ref>
 
{{ecuaciónequació|
<math> \varepsilon := |r-r_n| < \frac{b-a}{2^{n+1}} </math>
||left}}
 
ParaPer lograraconseguir un error inferior a <math>\varepsilon</math>, el númeronombre de iteracionesd'iteracions <math>n</math> a realizarrealitzar debeha de ser
 
{{ecuaciónequació|
<math> n > \frac{\ln (b-a) - \ln (\varepsilon )}{\ln (2)} -1 </math>
||left}}
411

modificacions