Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

m
→‎Principi de Legalitat: Majúscula passada a minúscula
m (→‎Principi de Legalitat: Majúscula passada a minúscula)
La '''Potestat sancionadora''' és la possibilitat de sancionar per part de l'administració pública a partir d'uns principis inspiradors de l'ordre penal que són d'aplicació al dret administratiu en funció de les diverses sentències del [[Tribunal Suprem]] i del [[Tribunal Constitucional]], i que s'efectuen mitjançant el [[procediment administratiu sancionador (Espanya) |procediment administratiu sancionador]]. Els principis d'aquesta queden recollits a la [[llei 30/1992]].<ref name="trenta">[http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Jurat%20dExpropiacio%20de%20Catalunya/Documents/Arxius/Llei30_1992.pdf Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú]</ref>
 
== Principi de Legalitatlegalitat==
 
Conegut també pel seu terme llatí de ''nullum crimen, nulla poena sine lege'' i determinat en l'article 127 de la llei 30/1992<ref name="trenta"></ref> reconeix que les administracions públiques, en virtut del que diu la [[Constitució Espanyola]]<ref name="constitució">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html La Constitución Española de 1978]</ref> tenen potestat sancionadora quan així es manifesta en una [[Legislació|norma amb rang de llei]]. Aquesta correspon als òrgans administratius que la tinguin atribuïda per norma amb rang de llei o [[Reglament|disposició reglamentària]]. Aquesta no es podrà aplicar sobre els [[Funció pública a l'estat espanyol|empleats públics]].
224

modificacions