Diferència entre revisions de la pàgina «Gramàtica del finès»

| Partitiu
| -a ~ -ä; -ta ~ -tä; -tta ~ -ttä
| quantitat indefinida o indeterminada
| ''maitoa'' "(una mica de) llet", ''vettä'' "(una mica d') aigua", ''perhettä'' "(elsuns de la) família"
|-
| Inessiu
| -ssa ~ -ssä
| a dins de, a, en
| ''talo/ssa'' "a dins de casa"
|-
| Elatiu
| -sta ~ -stä
| des de dins de, des de, de, cap a fora de
| ''talosta'' "a fora de casa"
|-
| Il·latiu
| -Vn, -hVn ('''V''' per repetir la mateixa vocal anterior)<br/>; -seen, -siin
| cap a dins de, cap a, a
| ''taloon'' "cap a dins de casa"; ''Helsikiin'' "cap a Helsinki"; ''tiehen'' "cap a la carretera"; ''Porvooseen'' "cap a Porvoo"
|-
| Adessiu
| -lla ~ -llä
| a prop, a sobre; amb (instrument)
| ''pöydällä'' "sobre la taula''; ''pyörällä'' "amb bicicleta"
|-
| Ablatiu
| -lta ~ -ltä
| des de prop, des de sobre
| ''pöydä/ltä'' "de sobre la taula"
|-
| Al·latiu
| -lle
| cap a prop, cap a sobre
| ''pöydälle'' "a sobre la taula"
|-
| Essiu
| -na ~ -nä
| estat, "en qualitat de"
| ''opettajana'' "com a mestre"; ''punaisena'' "(com si fos) vermell"
|-
| Translatiu
| -ksi
| canvi d'estat
| ''opettajaksi'' "(esdevenir) un mestre"; ''punaiseksi'' "(tornar-se) vermell"
|-
| Comitatiu
| -ine-
| en companyia de
| "vaimoineni" ''amb la meva dona''
|-
| Instructiu
| -n
| (usos idiomàtics)
| ''jalan'' "a peu"
|}
 
 
===L'ús dels casos dels nominals===
7.261

modificacions