Gràfica cronològica del Big Bang: diferència entre les revisions

m
traduits trossos que faltaven... més o menys
m (traduits trossos que faltaven... més o menys)
text:[[Big Bang]]
pos:(20,50)
text:"0: LinearTemps timelinear"
pos:(10,1980)
text:"Temps logarítmic:"
text:"10*log segon"
pos:(117,1950)
text:Era "StelliferousEstel·lífera"
pos:(255,1950)
text:"[[Reionització]]"
at:-30 text:"Un millisegon"
at:0 text:"Un segon"
at:36 text:"UnUna hourhora"
at:75 text:"Un yearany"
at:105 shift:(43,3) text:"Mil anys"
at:135 text:"Un milió d'anys"
# width:130
bar:Era mark:(line,white) align:center shift:(0,0)
from:-430 till:155 color:era1 text:"La L'Era Primordial" # or end at one million? stelliferous without stars?
 
width:55
from:-430 till:-350 color:period2 text:[[Època de la gran unificació]]
from:-350 till:-320 color:period1 text:"[[Època inflacionista]]"
from:-320 till:-120 color:period2 text:[[Època electroweakelectrofeble]]
from:-120 till:-60 color:period1 text:[[Època quark]]
from:-60 till:0 color:period2 text:[[Època hadró]]
at:0 text:"Els neutrins deixen de interactuar amb altres partícules."
at:5 text:"Els parells Leptó/antileptó anihilen."
at:20 text:"Formació del nucli atòmic (hidrogen). ~NucleosynthesisLa beginsnucleosíntesi tocomença occurquan as they collidecol·lisionen ~toper forma heavierformar elements més pesats."
at:25 text:"La Nucleosíntesi finalitza després de 3 minuts."
at:131 text:"372,000 a 387,000 anys - El nucli ~d'hidrogen captura electrons formant àtoms ~estables. Els fotons ja no poden interaccionar ~amb força amb els àtoms. La [[Radiacióradiació còsmica de fons]]~ streams~flueix freelylliurement."
at:155 text:"100 milions d'anys. Primera estrella que va~ començar a brillar."
</timeline>
2.747

modificacions