Diferència entre revisions de la pàgina «Fórmula química»

m
He afegit explicacions més acurades dels diferents tipus de fórmules, basant-me en altres articles de la Wikipedia, he afegit taules amb exemples i he millorat la presentació.
m (neteja i estandardització de codi)
m (He afegit explicacions més acurades dels diferents tipus de fórmules, basant-me en altres articles de la Wikipedia, he afegit taules amb exemples i he millorat la presentació.)
 
== Tipus de fórmules ==
 
* '''[[Fórmula empírica]]''' o '''fórmula mínima''': Determina els àtoms que componen a la substància i la relació mínima entre ells. Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria '''C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O
== '''[[Fórmula empírica]]''' o '''fórmula mínima''': ==
* '''[[Fórmula molecular]]''': Indica els àtoms que componen a la substància i la quantitat exacta de cadascun en una molècula (no pot simplificar-se). Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria '''C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>'''.
*Determina '''[[Fórmulaels semidesenvolupada]]''': És laàtoms que s'utilitzacomponen amba preferènciala ensubstància química,i nomésla esrelació desenvolupenmínima algunsentre enllaços, mantenint algunes parts amb la ''fórmula molecular''ells. Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria '''CH<sub>3</sub>-CHC<sub>2</sub>-CH(OH)-CHH<sub>25</sub>OHO'''.
 
* '''[[Fórmula desenvolupada]]''' o '''Fórmula estructural''': És una representació de la molècula que indica quin àtom s'uneix amb quin, i mitjançant quin enllaç. Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria:
== '''[[Fórmula molecular]]''' ==
La fórmula molecular d'un compost químic és una representació gràfica de l'estructura molecular, que mostra com s'ordenen o distribueixen espacialment els àtoms. Es mostren els enllaços químics dins de la molècula, ja sigui explícitament o implícitament. Indica els àtoms que componen a la substància i la quantitat exacta de cadascun en una molècula (no pot simplificar-se). Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria '''C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>'''.
 
== '''[[Fórmula semidesenvolupada]]''' ==
És la que s'utilitza amb preferència en química, només es desenvolupen alguns enllaços, mantenint algunes parts amb la ''fórmula molecular''. Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria '''CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-CH(OH)-CH<sub>2</sub>OH'''.
 
== '''[[Fórmula desenvolupada]]''' o '''Fórmula estructural''': ==
És una representació de la molècula que indica quin àtom s'uneix amb quin, i mitjançant quin enllaç. Per exemple, per a l'[[1,2-butadiol]] seria:
 
== Fórmula de Lewis ==
L'estructura de Lewis, també anomenada diagrama de punt, model de Lewis o representació de Lewis, és una representació gràfica que mostra els enllaços entre els àtoms d'una molècula i els parells d'electrons solitaris que puguin existir.
 
== Diagrames ==
En un diagrama 2D, s'aprecia l'orientació dels enllaços usant símbols especials. Una línia contínua representa un enllaç en el pla; si l'enllaç està per darrere, es representa mitjançant una línia de punts; si l'enllaç està per davant, s'indica amb un símbol en forma de falca triangular. De vegades es fan servir un altre tipus de convenis o projeccions per a grups de compostos específics (projecció de Newman, Reactiu de Tollens, etc.).
 
== Fórmula general ==
La fórmula general d'un grup de compostos pot representar-se de diferents maneres:
 
=== '''Expressant el nombre d'àtoms de cada classe per exemple''' ===
*En química inorgànica, una família de compostos es pot representar per una fórmula general els subíndexs (nombre d'àtoms de cada classe) són variables (x, i, z.).
 
=== '''Incloent expressions matemàtiques en els subíndexs''' ===
*En química orgànica, és freqüent que els subíndexs siguin expressions matemàtiques que inclouen la variable n (nombre d'àtoms de carboni). Es diu sèrie homòloga a el conjunt de compostos que comparteixen la mateixa fórmula general. Per exemple, la fórmula general dels alcohols és: C<sub>n</sub>H<sub>(2n + 1)</sub>OH (on n ≥ 1)
{| class="wikitable"
|+
!Sèrie homòloga
!Fórmula general
!Exemples
|-
![[Alcà|Alcans]]
!'''C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>'''
!CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>
|-
![[Alquè|Alquens]] monoinsaturats
!'''C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>'''
!C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>
|-
![[:es:Alquino|Alquins]] monoinsaturats
!'''C<sub>n</sub>H<sub>2n-2</sub>'''
!C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>
|-
![[Cicloalcà|Cicloalcans]]
!'''C<sub>n</sub>H<sub>2n</sub>'''
!C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>
|-
![[Alcohol|Alcohols]]
!'''C<sub>n</sub>H<sub>(2n + 1)</sub>OH'''
!CH<sub>3</sub>OH, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH
|}
 
=== '''Incloent radicals i grup funcional''' ===
En l'expressió de la fórmula general, en química orgànica, sol aparèixer l'estructura dels compostos d'una sèrie homòloga, incloent-hi la part de substituent (que es representa per R, R ', etc) i el grup funcional. Exemple: La fórmula general dels alcohols primaris és R-OH.
{| class="wikitable"
|+
!Sèrie homòloga
!Fórmula general
!Exemples
|-
![[Alcohol|Alcohols]]
!'''R-OH'''
!CH<sub>3</sub>OH, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH
|-
![[Èter|Èters]]
!'''R-O-R'''
!CH<sub>3</sub>-O-CH<sub>3</sub>
|-
![[Aldehid|Aldehids]]
!'''R-CHO'''
!CH<sub>3</sub>-CHO, CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-CHO
|-
![[Cetona|Cetones]]
!'''R-CO-R'''
!CH<sub>3</sub>-CO-CH<sub>3</sub>
|-
![[Àcid carboxílic|Àcids carboxílics]]
!'''R-COO-H'''
!CH<sub>3</sub>-COOH
|-
![[Èster|Èsters]]
!'''R-COO-R'''
!CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-COO-CH<sub>3</sub>
|-
![[Amina|Amines]]
!'''R-NH<sub>2</sub>'''
!CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-NH<sub>2</sub>
|-
![[Amida (grup funcional)|Amides]]
!'''R-CONH<sub>2</sub>'''
!CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-CONH<sub>2</sub>
|-
![[Nitrit|Nitrils]]
!'''R-CN'''
!CH<sub>3</sub>-CH<sub>2</sub>-CN
|}
1.Fórmula molecular
 
H H H H
| | | |