Diferència entre revisions de la pàgina «Ajuda:Llistes automàtiques/començar»

--><templatestyles src="Wikidata list/styles.css" />
Si recordem els "[[Ajuda:Llistes_automàtiques/intro#Elements_que_en_formen_part_de_la_solució|Elements que en formen part de la solució]]", que hem vist al capítol de "Presentació", anem a preparar-los:
=== Preparació ===
* Construir un codi SPARQL.
**Hem de tenir clar quines són les característiques del subconjunt que volem llistar. És a dir, com construirem el "Filtre del SPARQL"
:*La resta de paràmetres ja els ajustarem posteriorment.
 
=== Provar i ajustar ===
* Provar
** Recordem que després de fer els canvis, cal guardar i NO ES VEURAN els canvis, ja que la Wikidata list NO fa res quan desem.
** Per cal cridar el Listeriabot prement "'''Actualitzar ara'''", al costat dret de la llista.
** Revisem el resultat i fem els ajustos que calgui amb l'objectiu de que surti allò que ha de sortir, NO necessàriament COM ha de sortir.
**Quan "funciona", és a dir, surten les <u>files són el subconjunt que voliem filtrar</u> i les <u>columnes amb la informació que volem veure</u>, podem seguir endavant.
*Ajustar i editar continguts
**Els canvis "lleugers" que poden fer a continuació són:
***<u>canviar text capçaleres</u> estàndard: afegint <code>''':<''el nostre text''>'''</code>, darrera de les P''nnn'' de<code>columns</code>. Només cal fer-ho en aquells que volem canviar.
***ordenar la llista. (paràmetre <code>sort</code>)
***mida de la imatge, si n'hem fet servir alguna. (paràmetre <code>thumb</code> indicant els px)
**Si ens cal fer alguna edició més complexa que requereixi un codi de tractament, ho podrem fer, o bé al codi SPARQL que recordem que era de mínims el que hem fet al primer punt, o bé mitjançant el paràmetre <code>row_template</code>. En el primer cas, cal tenir importants coneixements SPARQL i, si es tracta de "formatar text", no acostuma a ser la millor opció. Si optem per la row_template, és fa amb codi wiki com a una plantilla i té incidència directa amb la construcció específica de cada línia.
 
=== Continua .. / .. ===
:<span class=flow><big><big>⇒</big></big></span> pestanya <span class=flow>"Tractament dades"</span> per veure com editar continguts abans de mostrar-los.
:<span class=flow><big><big>⇒</big></big></span> pestanya <span class=flow>"Paràmetresheader-row Wikidata Listtemplate"</span> per veure mésperquè serveixen i com exemplesconstruir delsaquests paràmetres de la {{tl|Wikidata list}}
 
=== Notes de funcionament ===
* '''Wikidata list''' requereix que el subjecte del ''<code>WHERE</code>'' sigui la variable <code>'''?item'''</code>. Habitualment ja és així, però quan es fa servir l'assistent de consultes, a vegades li posa un nom diferent. CalSi això passa, caldrà canviar el nom que hagi posat perl'eina i posar ?item a tots els lloc que hi aparegui i tornar a provar que tot va bé.
*'''Wikidata list''' passa sempre el label de les propietats que li demanem, no les seves Qid. QuanA diferència d'una treballemconsulta amb SPARQL on el valor que s'obté d'una propietat és la seva NOQid podemi per obtenir elsel Qidlabel, decal lesfer propietatsservir <code>?<variable>Label</code>.
146.892

modificacions