Diferència entre revisions de la pàgina «Escrits d'ètica pràctica»

m
poques correccions d'errades poc importants, ortogràfiques o lapsus (com l'anteriror de fa uns minuts, que se m'ha oblidat descriure ací)
m (poques correccions d'errades poc importants, ortogràfiques o lapsus (com l'anteriror de fa uns minuts, que se m'ha oblidat descriure ací))
** 36. Si el vici és suficient per a causar infelicitat (''Ει αυτάρκης η κακία προς κακοδαιμονίαν - An vitiositas ad infelicitatem sufficiat'')
** 37. Si les afeccions de l'ànima són pitjors que les del cos (''Περί του πότερον τα ψυχής ή τα σώματος πάθη χείρονα - Animine an corporis affectiones sint peiores'')
** 38. Sobre la locuacitatloquacitat (''Περί αδολεσχίας - De garrulitate'')
** 39. Sobre la curiositat (''Περί πολυπραγμοσύνης - De curiositate'')
* VII.
** 40. Sobre l'amor ade la riquesa (''Περί φιλοπλουτίας - De cupiditate divitiarum'')
** 41. Sobre la falsa modèstia (''Περί δυσωπίας - De vitioso pudore'')
** 42. Sobre l'enveja i l'odi (''Περί φθόνου και μίσους - De invidia et odio'')
** 43. Sobre l'alabarlloa-se a un mateix sense incurririncórrer en retret (''Περί του εαυτόν επαινείν ανεπιφθόνως - De laude ipsius'')
** 44. Sobre els endarreriments de la venjança divina (''Περί των υπό του θείου βραδέως τιμωρουμένων - De sera numinis vindicta'')
** 45. Sobre el fat (''Περί ειμαρμένης - De fato'') (Pseudo Plutarc)
** 46. Sobre el demongeni de Sòcrates (''Περί του Σωκράτους δαιμονίου - De genio Socratis'')
** 47. Sobre el desterrament (''Περί φυγής - De exilio'')
** 48. Escrit de consolació a la seva muller (''Παραμυθητικός προς την γυναίκα - Consolatio ad uxorem'')
** 51. Narracions d'amor (''Ερωτικαί διηγήσεις - Amatoriae narrationes'')
** 52. Sobre la necessitat de que el filòsof conversi amb els gobernants (''Περί του ότι μάλιστα τοις ηγεμόσιν δει τον φιλόσοφον διαλέγεσθαι - Maxime cum principibus philosopho esse disserendum'')
** 53. A un gobernantgovernant mancat d'instrucció (''Προς ηγεμόνα απαίδευτον - Ad principem ineruditum'')
** 54. Sobre si l'ancià ha d'intervenir en política (''Ει πρεσβυτέρω πολιτευτέον - An seni respublica gerenda sit'')
** 55. Consells polítics (''Πολιτικά παραγγέλματα - Praecepta gerendae reipublicae'')
** 59. Comparació d'Aristòfanes i Menandre (''Συγκρίσεως Αριστοφάνους και Μενάνδρου επιτομή - Comparationis Aristophanis et Menandri compendium'')
* XI.
** 60. Sobre la malevolència d'HerodotHeròdot (''Περί της Ήροδότου κακοηθείας - De malignitate Herodoti'')
** 61. Sobre les opinions dels filòsofs (''Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων - De placitis philosophorum'')
** 62. Qüestions sobre la naturalesa (''Αίτια φυσικά - Quaestiones naturales'')
** 65. Sobre si és més útil l'aigua o el foc (''Πότερον ύδωρ ή πυρ χρησιμότερον - Aquane an ignis sit utilior'')
** 66. Sobre la intel·ligència dels animals (''Πότερα των ζώων φρονιμώτερα, τα χερσαία ή τα ένυδρα - De sollertia animalium'')
** 67. Els animals són racionals o ''Grilo'' (''Περί του τα άλογα λόγω χρήσθαι - Bruta animalia ratione uti'')
** 68. Sobre menjar carn (''Περί σαρκοφαγίας - De esu carnium'')
* XIII.
** 69. Qüestions platòniques (''Πλατωνικά ζητήματα - Platonicae quaestiones'')
** 70. Sobre la generació de l'ànima en el ''TimeoTimeu'' (''Περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας - De animae procreatione in Timaeo'')
** 71. Epítom a «Sobre la generació de l'ànima en el Timeu» (''Επιτομή του περί της εν τω Τιμαίω ψυχογονίας - Epitome libri de animae procreatione in Timaeo'')
** 72. Les contradiccions dels estoics (''Περί Στωικών εναντιωμάτων - De Stoicorum repugnantiis'')
** 75. Sobre la impossibilitat de viure plaentment segons Epicur (''Ότι ουδέ ηδέως ζην έστιν κατ’ Επίκουρον - Non posse suaviter vivi secundum Epicurum'')
** 76. Contra Colotes (''Προς Κωλώτην - Adversus Colotem'')
** 77. De si està ben dit: «viu ocultament» (''Ει καλώς είρηται το λάθε βιώσας - An recte dictum sit latenter esse vivendum'')
** 78. Sobre la música (''Περί μουσικής - De musica'') (Pseudo Plutarc)
 
33

modificacions