Teorema dels quatre quadrats: diferència entre les revisions