Diferència entre revisions de la pàgina «Oclusiva velar sorda»

m
caràcters AFI
m (Robot afegeix: li:Stömloeas velaar plosief)
m (caràcters AFI)
ElLa consonant '''fonema oclusiuoclusiva velar sordsorda''' és un fonema que es transcriu com a /[{{AFI|k/}}]. Es pot realitzar-se segons els [[al·lòfon]]s que s'expliquen a continuació.
 
*[[Al·lòfon]]s:
**Com a norma general, es realitza com a [[soconsonant consonànticoclusiva velar oclusiu sord|consonant velar oclusiva sorda]]: ''cas'' > /{{AFI|'kas}}/ > [{{AFI|'kas}}]; ''quin'' > /{{AFI|'kin}}/ > [{{AFI|'kin}}].
**Però si s'esdevé en posició de tancament de [[síl·laba]] seguit de [[consonant sonora]], s'assimila a la [[sonoritat]] d'aquesta [[consonant]] i es pronuncia, per tant, amb un segon [[al·lòfon]]: la consonant [[so consonànticoclusiva velar oclusiu sonor|consonant velar oclusiva sonora]]. Aquest fenomen es dóna poc sovint a l'interior de mot (''èczema'' > /{{AFI|'εgzema}}/ > [{{AFI|'εgz∂m∂}}]); però ,esés molt freqüent per [[fonosintaxi]], és a dir, entre el [[fonema]] final d'un mot i el [[fonema]] inicial del [[mot]] següent: ''sac buit'' > /{{AFI|'sak'bujt}}/ > [{{AFI|'sag'bujt}}].
**Si aquest [[fonema]] ocupa posició de tancament de [[síl·laba]] i va seguit d'un [[fonema consonànticNasal alveolar nasalsonora|fonema /n/]] que inicia la [[síl·laba]] següent, tendeix a realitzar-se amb un tercer [[al·lòfon]], la consonat [[so consonàntic velar nasal|consonant velar nasalsonora]] ([{{AFI|ŋ}}]). Per exemple, ''aràcnid'' es pronuncia com si fos escrit "aràng·nit". Aquest fenomen és més perceptible en l'[[elocució]] ràpida i informal, en la qual pot arribar a donar-se també quan /{{AFI|k}}/ (en posició de tancament de [[síl·laba]]) va seguit de [[fonema consonànticNasal bilabial nasalsonora|/{{AFI|m}}/]], aleshores ''dracma'' pot sonar com si fos escrit "drang·ma". Val a dir, però, que aquest [[al·lòfon]] no apareix mai per [[fonètica sintàctica]], és a dir, entre un mot acabat en /{{AFI|k}}/ seguit d'un altre començat en [[so consonàntic alveolar nasal|''n'']] (''poc nas'') o [[fonema consonàntic bilabial nasal|''m'']] (''poc mal'').
** En part del [[català central]], en alguns [[mot|mots]] (com ''miracle'') en què la seqüència de fonemes /kl/ ([[fonema]] /{{AFI|k}}/ seguit del [[fonema consonàntic alveolar lateral|fonema alveolar lateral]]) es troba alhora precedida i seguida de [[vocal]], es realitza amb un quart [[al·lòfon]]: la consonant [[so consànantic velar oclusiu sord llarg|consonant velar oclusiva sorda llarga]]. Aquest [[so]] té una duració temporal que és aproximadament el doble del que té una consonant [[so consonàntic velar oclusiu sord|consonant velar oclusiva sorda curta]], que és la que es fa habitualment. Els parlants catalans perceben els [[so llarg|sons llargs]] com a [[so|sons]] [[geminació|duplicats o geminats]], motiu pel qual s'acostumen a transcriure com dos [[so curt|sons curts]] successius, és a dir [{{AFI|kk}}]. Aquest fenomen es dóna quan es tracta d'un [[mot primitiu]] en què la [[vocal]] que precedeix la seqüència /{{AFI|kl}}/ és [[tònica]] i en els [[mot|mots]] derivats d'aquest [[mot primitiu|primitiu]]: ''tecla'', ''tecleta'' (a ''tecla'', la ''e'' és tònica i ''tecleta'' és un derivat de ''tecla''). Però en canvi el fenomen no es produeix si no es donen aquestes condicions: ''aclucar'', ''aclamar'', ''aclarir'', etc., mai no es pronuncien amb [[duplicació fonètica|duplicació]], perquè la ''a'' inicial és [[vocal àtona|àtona]] i alhora són [[mot primitiu|mots primitius]].
**A [[Mallorca]], si aquest [[fonema]] ocupa posició de tancament de [[síl·laba]] i va seguit de consonant, s'assimila totalment o parcial a aquesta consonant que el segueix.
**A molts llocs de [[Mallorca]], com a [[Santanyí]], el [[fonema]] /{{AFI|k}}/, en posició d'inici de [[síl·laba]], es pronuncia encara amb un altre [[al·lòfon]]: la consonant [[consonant mediopalatal oclusiva sorda]].
*[[arxifonema|Arxifonemes]]:
**En posició de tancament de [[síl·laba]], aquest [[fonema]] i el seu correlat [[consonant sonora|sonor]] (la consonant [[so consonàntic velar oclusiu sonor|consonant velar oclusiva sonora]]) integren l'[[arxifonema consonàntic velar oclusiu]], que es transcriu /{{AFI|K}}/.
*[[Escriptura]]:
**Com a norma general, es representa per la lletra [[C]] quan va seguit de les [[vocal|vocals]]s ''a'' (''casa''), ''o'' (''cosa''), ''u'' (''cullera''), i les [[consonant|consonants]]s ''r'' (''creu'') i ''l'' (''clau'') i quan va en posició de tancament de [[síl·laba]] (''acte'', ''sac'').
**Com a norma general, es representa pel [[dígraf qu]] quan va seguit de les [[vocal|vocals]] ''e'' (''Miquel''), ''i'' (''química'') i del [[fonema/wau|fonema wau]] (''quatre'', ''eqüestre'', ''aqüífer'', ''quota'').
**ElEs trobemtroba representat -en qualsevol posició- per la lletra [[K]] (''kàiser'', ''kremlin'', ''rock & roll'') en determinats mots d'origen estranger.
**En determinats mots d'origen àrab, es representa -en qualsevol posició- per la lletra [[Q]] ''Qatar'', ''Iraq'') quan [[transliteració|translitera]] la lletra [[qaf]] de l'[[alfabet àrab]] ([[so consonàntic gutural oclusiu sord|consonant [[gutural oclusiva sorda]]).
**ElEs podempot trobar representat pel [[dígraf ch|ch]], en determinats mots d'origen italià (''scherzo'').
**En l'[[escriptura]] [[català|catalana]] prenormativa, també es pot trobar representat pel [[dígrafper ''ch|ch]]'', generalment a final de mot (''Blanch'', ''Folch'', ''Vich'') i, en altres posicions, en alguns [[hel·lenisme]]s, com ''Christ'' o ''chor'' ("grup de cantors"), quan [[transliteració|transliterava]] la lletra [[xi]] (Ξ X) de l'[[alfabet grec]] (consonant [[so consonàntic velar oclusiu aspirat sord|consonant velar oclusiva aspirada sorda]]).
* [[Dígraf|Dígrafs]]s:
**El fonema /{{AFI|k}}/ forma part del [[dígraf fonètic]] [[dígraf NC|/nc/]], només possible en posició de tancament de [[síl·laba]]. Aquest [[dígraf]] es correspon a la seqüència de [[fonema|fonemes]] /nk/ i s'articula amb la consonant [[so consonàntic velar nasal|consonant velar nasal]] ([{{AFI|ŋ}}]), tant a final de [[mot]] (''banc'') com enmig (''plancton'').
 
[[Categoria:Fonemes]]