Diferència entre revisions de la pàgina «Viquiprojecte:Concursos/Els 10.000/Llista/Física»

Actualitza Catabot
(Actualitza Catabot)
(Actualitza Catabot)
| [[:d:Q1003183|Q1003183]] || punt d'ebullició || temperatura a la qual una substància passa de líquid a vapor || [[Punt d'ebullició]] || [[:en:Boiling point|en]] [[:es:Punto de ebullición|es]] [[:fr:Point d'ébullition|fr]] || 2825 || 2020-12-11T15:57:10Z
|-
| [[:d:Q1006733|Q1006733]] || Pradaprada || prat gran, desns i humit que no està delimitat || [[Herbassar]] || [[:en:Grassland|en]] [[:es:Herbazal|es]] [[:fr:Pelouse|fr]] || 6128 || 2021-07-27T01:16:18Z
|-
| [[:d:Q100995|Q100995]] || lliura || unitat de massa || [[Lliura (unitat de massa)]] || [[:en:Pound (mass)|en]] [[:es:Libra (unidad de masa)|es]] [[:fr:Livre (unité de masse)|fr]] || 6133 || 2021-06-19T07:45:42Z
| [[:d:Q103910|Q103910]] || Precambrià || || [[Precambrià]] || [[:en:Precambrian|en]] [[:es:Precámbrico|es]] [[:fr:Précambrien|fr]] || 9302 || 2021-07-19T03:51:44Z
|-
| [[:d:Q103983|Q103983]] || model heliocèntric || || [[Model heliocèntric]] || [[:en:Heliocentrism|en]] [[:es:Teoría heliocéntrica|es]] [[:fr:Héliocentrisme|fr]] || 87928791 || 2021-0307-15T1227T20:2400:01Z52Z
|-
| [[:d:Q10403|Q10403]] || Lleó Menor || || [[Constel·lació del Lleó Menor]] || [[:en:Leo Minor|en]] 🏅 [[:es:Leo Minor|es]] [[:fr:Petit Lion|fr]] || 3406 || 2021-07-19T00:27:58Z
| [[:d:Q1046|Q1046]] || niobi || element químic amb nombre atòmic 41 || [[Niobi]] || [[:en:Niobium|en]] 🏅 [[:es:Niobio|es]] [[:fr:Niobium|fr]] || 12850 || 2021-06-23T16:01:03Z
|-
| [[:d:Q10464|Q10464]] || Cassiopea || constel·lació || [[Constel·lació de Cassiopea]] || [[:en:Cassiopeia (constellation)|en]] [[:es:Casiopea (constelación)|es]] [[:fr:Cassiopée (constellation)|fr]] || 1112219408 || 2021-07-27T0028T00:1113:06Z09Z
|-
| [[:d:Q10468|Q10468]] || Cefeu || constel·lació || [[Constel·lació de Cefeu]] || [[:en:Cepheus (constellation)|en]] [[:es:Cefeo (constelación)|es]] [[:fr:Céphée (constellation)|fr]] || 3251 || 2021-03-09T11:13:52Z
| [[:d:Q1252|Q1252]] || hassi || element químic amb nombre atòmic 108 || [[Hassi]] || [[:en:Hassium|en]] 🏅 [[:es:Hasio|es]] [[:fr:Hassium|fr]] || 5390 || 2021-03-30T20:45:18Z
|-
| [[:d:Q125465|Q125465]] || nivell del mar || || [[Nivell mitjà del mar]] || [[:en:Sea level|en]] [[:es:Nivel del mar|es]] [[:fr:Niveau de la mer|fr]] || 43824381 || 2021-0607-20T0728T00:0858:06Z33Z
|-
| [[:d:Q125696|Q125696]] || Xuanwu || déu xinès, divinització de la fonda estrella del nord. || [[Genbu]] || [[:en:Black Tortoise|en]] [[:es:Genbu|es]] [[:fr:Tortue noire|fr]] || 2276 || 2020-09-09T09:03:14Z
| [[:d:Q128822|Q128822]] || nus || || [[Nus (unitat)]] || [[:en:Knot (unit)|en]] [[:es:Nudo (unidad)|es]] [[:fr:Nœud (unité)|fr]] || 2107 || 2021-07-08T22:09:35Z
|-
| [[:d:Q129558|Q129558]] || corrent oceànic || massa d'aigua de mar en moviment respecte a l'aigua que l'envolta || [[Corrent oceànic]] || [[:en:Ocean current|en]] [[:es:Corriente marina|es]] [[:fr:Courant marin|fr]] || 1596116529 || 2021-07-06T0027T10:2951:32Z11Z
|-
| [[:d:Q12965|Q12965]] || Mira || || [[Mira (estrella)]] || [[:en:Mira|en]] [[:es:Mira (estrella)|es]] [[:fr:Mira (étoile)|fr]] || 9247 || 2021-05-13T03:49:37Z
| [[:d:Q160603|Q160603]] || vents alisis || vents que bufen de la zona d'altes pressions subtropicals cap a la zona de baixes pressions equatorial || [[Vents alisis]] || [[:en:Trade winds|en]] 🏅 [[:es:Vientos alisios|es]] [[:fr:Alizé|fr]] || 18578 || 2021-07-25T19:01:51Z
|-
| [[:d:Q160669|Q160669]] || nombre de Mach || coeficient de la física || [[Nombre de Mach]] || [[:en:Mach number|en]] [[:es:Número Mach|es]] [[:fr:Nombre de Mach|fr]] || 48894888 || 2021-0607-21T1228T01:5108:35Z
|-
| [[:d:Q161064|Q161064]] || entalpia || || [[Entalpia]] || [[:en:Enthalpy|en]] [[:es:Entalpía|es]] [[:fr:Enthalpie|fr]] || 16458 || 2021-07-25T07:30:07Z
| [[:d:Q170258|Q170258]] || feldespat || grup de minerals || [[Feldespat]] || [[:en:Feldspar|en]] [[:es:Feldespato|es]] [[:fr:Feldspath|fr]] || 3684 || 2021-06-27T18:48:17Z
|-
| [[:d:Q170282|Q170282]] || llei de Hooke || principi físic || [[Llei de Hooke]] || [[:en:Hooke's law|en]] [[:es:Ley de elasticidad de Hooke|es]] [[:fr:Loi de Hooke|fr]] || 1223112230 || 2021-07-11T1927T11:3321:09Z37Z
|-
| [[:d:Q170321|Q170321]] || zona humida || àrea de terra saturada d'aigua permanentment o estacionalment || [[Zona humida]] || [[:en:Wetland|en]] [[:es:Humedal|es]] [[:fr:Zone humide|fr]] || 21312 || 2021-07-02T19:14:42Z
| [[:d:Q172881|Q172881]] || força centrípeta || força || [[Força centrípeta]] || [[:en:Centripetal force|en]] [[:es:Fuerza centrípeta|es]] [[:fr:Force centripète|fr]] || 5951 || 2021-06-27T20:02:21Z
|-
| [[:d:Q172948|Q172948]] || model atòmic de Bohr || || [[Model atòmic de Bohr]] || [[:en:Bohr model|en]] [[:es:Modelo atómico de Bohr|es]] [[:fr:Modèle de Bohr|fr]] || 1857718576 || 2021-07-25T1227T20:5000:50Z43Z
|-
| [[:d:Q173356|Q173356]] || llei de Gauss || || [[Llei de Gauss]] || [[:en:Gauss's law|en]] [[:es:Ley de Gauss|es]] [[:fr:Théorème de Gauss (électromagnétisme)|fr]] || 74777476 || 2021-0607-28T1727T11:1821:58Z17Z
|-
| [[:d:Q174102|Q174102]] || índex de refracció || quocient de la velocitat de la llum en el buit entre la velocitat de la llum en el medi en qüestió || [[Índex de refracció]] || [[:en:Refractive index|en]] [[:es:Índice de refracción|es]] [[:fr:Indice de réfraction|fr]] || 59249 || 2021-07-01T12:19:27Z
| [[:d:Q175751|Q175751]] || Efecte túnel || || [[Efecte túnel]] || [[:en:Quantum tunnelling|en]] [[:es:Efecto túnel|es]] [[:fr:Effet tunnel|fr]] || 3798 || 2021-06-06T09:17:49Z
|-
| [[:d:Q175974|Q175974]] || llei de Boyle || || [[Llei de Boyle]] || [[:en:Boyle's law|en]] [[:es:Ley de Boyle-Mariotte|es]] [[:fr:Loi de Boyle-Mariotte|fr]] || 18841883 || 2021-0107-10T1427T11:3520:43Z46Z
|-
| [[:d:Q176555|Q176555]] || ordinador quàntic || Dispositiu computacional basat en les propietats quàntiques de la matèria || [[Ordinador quàntic]] || [[:en:Quantum computing|en]] [[:es:Computación cuántica|es]] [[:fr:Calculateur quantique|fr]] || 7745 || 2021-06-29T16:07:12Z
| [[:d:Q179177|Q179177]] || meteorització || tipus d'erosió || [[Meteorització]] || [[:en:Weathering|en]] [[:es:Meteorización|es]] [[:fr:Météorisation (géologie)|fr]] || 8028 || 2021-03-29T21:50:05Z
|-
| [[:d:Q179348|Q179348]] || míssil balístic || || [[Míssil balístic]] || [[:en:Ballistic missile|en]] [[:es:Misil balístico|es]] [[:fr:Missile balistique|fr]] || 45944593 || 2021-0607-05T0927T22:5150:02Z17Z
|-
| [[:d:Q179380|Q179380]] || Primer principi de la termodinàmica || || [[Primer principi de la termodinàmica]] || [[:en:First law of thermodynamics|en]] [[:es:Primer principio de la termodinámica|es]] [[:fr:Premier principe de la thermodynamique|fr]] || 13965 || 2021-07-13T15:59:27Z
| [[:d:Q182311|Q182311]] || Cumulonimbus || || [[Cumulonimbus]] || [[:en:Cumulonimbus cloud|en]] [[:es:Cumulonimbus|es]] [[:fr:Cumulonimbus|fr]] || 7536 || 2021-06-26T22:06:14Z
|-
| [[:d:Q182329|Q182329]] || nitrat d'amoni || compost químic || [[Nitrat d'amoni]] || [[:en:Ammonium nitrate|en]] [[:es:Nitrato de amonio|es]] [[:fr:Nitrate d'ammonium|fr]] || 1450014499 || 2021-0407-13T1028T00:1157:16Z33Z
|-
| [[:d:Q182453|Q182453]] || procés adiabàtic || || [[Procés adiabàtic]] || [[:en:Adiabatic process|en]] [[:es:Proceso adiabático|es]] [[:fr:Processus adiabatique|fr]] || 3749 || 2021-05-29T15:19:12Z
| [[:d:Q187536|Q187536]] || efecte papallona || || [[Efecte papallona]] || [[:en:Butterfly effect|en]] [[:es:Efecto mariposa|es]] [[:fr:Effet papillon|fr]] || 4435 || 2021-03-05T06:12:59Z
|-
| [[:d:Q1876|Q1876]] || curi || element químic amb nombre atòmic 96 || [[Curi]] || [[:en:Curium|en]] 🏅 [[:es:Curio|es]] [[:fr:Curium|fr]] || 75777593 || 2021-0607-14T0627T14:3711:53Z37Z
|-
| [[:d:Q187634|Q187634]] || emulsió || || [[Emulsió]] || [[:en:Emulsion|en]] [[:es:Emulsión|es]] [[:fr:Émulsion|fr]] || 1993 || 2021-01-25T12:50:23Z
| [[:d:Q191704|Q191704]] || conglomerat || roca sedimentària || [[Conglomerat]] || [[:en:Conglomerate (geology)|en]] [[:es:Conglomerado (geología)|es]] [[:fr:Conglomérat (géologie)|fr]] || 1619 || 2020-11-09T01:00:57Z
|-
| [[:d:Q191785|Q191785]] || llei dels gasos ideals || || [[Llei dels gasos ideals]] || [[:en:Ideal gas law|en]] [[:es:Ley de los gases ideales|es]] [[:fr:Loi des gaz parfaits|fr]] || 1494914948 || 2021-0607-18T2227T11:2322:25Z57Z
|-
| [[:d:Q191807|Q191807]] || fluorescència || || [[Fluorescència]] || [[:en:Fluorescence|en]] [[:es:Fluorescencia|es]] [[:fr:Fluorescence|fr]] || 16662 || 2021-07-12T14:22:39Z
| [[:d:Q23397|Q23397]] || llac || cos d'aigua situat en una conca || [[Llac]] || [[:en:Lake|en]] [[:es:Lago|es]] [[:fr:Lac|fr]] || 29032 || 2021-06-28T23:27:23Z
|-
| [[:d:Q23442|Q23442]] || illa || terra ferma completament rodejada per una massa d'aigua || [[Illa]] || [[:en:Island|en]] [[:es:Isla|es]] [[:fr:Île|fr]] || 783110649 || 2021-0107-22T0027T13:1156:05Z14Z
|-
| [[:d:Q2346|Q2346]] || química analítica || branca de la química que té com a finalitat l'estudi de la composició química d'un material || [[Química analítica]] || [[:en:Analytical chemistry|en]] [[:es:Química analítica|es]] [[:fr:Chimie analytique|fr]] || 31542 || 2021-07-16T20:48:35Z
| [[:d:Q29539|Q29539]] || densitat || || [[Densitat]] || [[:en:Density|en]] [[:es:Densidad|es]] [[:fr:Masse volumique|fr]] || 13530 || 2021-07-11T10:10:40Z
|-
| [[:d:Q30121|Q30121]] || pastura || herba que pastura el bestiar || [[Prat de pastura]] || [[:en:Pasture|en]] [[:es:Pasto (ganadería)|es]] [[:fr:Pâturage|fr]] || 64366437 || 2021-07-26T0927T03:5901:48Z02Z
|-
| [[:d:Q306786|Q306786]] || radioactivitat beta || || [[Emissió beta]] || [[:en:Beta decay|en]] [[:es:Desintegración beta|es]] [[:fr:Radioactivité β|fr]] || 1527 || 2020-08-03T21:57:54Z
| [[:d:Q3711325|Q3711325]] || celeritat || magnitud de velocitat || [[Celeritat]] || [[:en:Speed|en]] [[:es:Celeridad|es]] [[:fr:Vitesse|fr]] || 9646 || 2021-05-03T08:25:20Z
|-
| [[:d:Q37129|Q37129]] || metà || compost químic || [[Metà]] || [[:en:Methane|en]] [[:es:Metano|es]] [[:fr:Méthane|fr]] || 2291122910 || 2021-07-15T1527T18:1943:40Z29Z
|-
| [[:d:Q37147|Q37147]] || nucli atòmic || part central d'un àtom || [[Nucli atòmic]] || [[:en:Atomic nucleus|en]] [[:es:Núcleo atómico|es]] [[:fr:Noyau atomique|fr]] || 39146 || 2021-07-01T15:13:40Z
| [[:d:Q373406|Q373406]] || mecanisme de reacció || || [[Mecanisme de reacció]] || [[:en:Reaction mechanism|en]] [[:es:Mecanismo de reacción|es]] [[:fr:Mécanisme réactionnel|fr]] || 3664 || 2020-09-30T18:47:58Z
|-
| [[:d:Q37477|Q37477]] || Boiraboira || || [[Boira]] || [[:en:Fog|en]] [[:es:Niebla|es]] [[:fr:Brouillard|fr]] || 12816 || 2021-06-26T08:43:17Z
|-
| [[:d:Q37525|Q37525]] || glucosa || família de compostos || [[Glucosa]] || [[:en:Glucose|en]] [[:es:Glucosa|es]] [[:fr:Glucose|fr]] || 14835 || 2021-01-01T09:18:45Z
| [[:d:Q42523|Q42523]] || atol || || [[Atol]] || [[:en:Atoll|en]] [[:es:Atolón|es]] [[:fr:Atoll|fr]] || 5122 || 2021-02-13T01:35:04Z
|-
| [[:d:Q425397|Q425397]] || metasilicat de sodi || compost químic || [[Metasilicat de sodi]] || [[:en:Sodium metasilicate|en]] [[:es:Metasilicato de sodio|es]] [[:fr:Silicate de sodium|fr]] || 19798734 || 2021-07-27T0127T22:1620:20Z24Z
|-
| [[:d:Q425597|Q425597]] || hidròxid || || [[Hidròxid]] || [[:en:Hydroxide|en]] [[:es:Hidróxido|es]] [[:fr:Hydroxyde|fr]] || 1908 || 2019-11-07T15:17:50Z
| [[:d:Q44559|Q44559]] || planeta extrasolar || Planeta que orbita al voltant de qualsevol estrella que no sigui el Sol || [[Planeta extrasolar]] || [[:en:Exoplanet|en]] [[:es:Planeta extrasolar|es]] 🏅 [[:fr:Exoplanète|fr]] || 14975 || 2021-06-23T00:54:10Z
|-
| [[:d:Q44626|Q44626]] || Cretaci || període geològic || [[Cretaci]] || [[:en:Cretaceous|en]] [[:es:Cretácico|es]] [[:fr:Crétacé|fr]] || 76878787 || 2021-07-08T1027T14:1236:47Z14Z
|-
| [[:d:Q44746|Q44746]] || Principi d'incertesa de Heisenberg || principi de la física quàntica || [[Principi d'incertesa de Heisenberg]] || [[:en:Uncertainty principle|en]] [[:es:Relación de indeterminación de Heisenberg|es]] [[:fr:Principe d'incertitude|fr]] || 8076 || 2021-07-21T11:00:28Z
| [[:d:Q483788|Q483788]] || radi atòmic || || [[Radi atòmic]] || [[:en:Atomic radius|en]] [[:es:Radio atómico|es]] [[:fr:Rayon atomique|fr]] || 9427 || 2021-07-13T07:22:50Z
|-
| [[:d:Q483948|Q483948]] || llei de conservació de la massa || || [[Llei de conservació de la massa]] || [[:en:Conservation of mass|en]] [[:es:Ley de conservación de la materia|es]] [[:fr:Conservation de la masse|fr]] || 45954594 || 2021-0607-28T1727T11:2022:18Z17Z
|-
| [[:d:Q484092|Q484092]] || lumen || || [[Lumen]] || [[:en:Lumen (unit)|en]] [[:es:Lumen|es]] [[:fr:Lumen (unité)|fr]] || 2966 || 2021-07-10T01:53:00Z
| [[:d:Q54389|Q54389]] || triti || || [[Triti]] || [[:en:Tritium|en]] [[:es:Tritio|es]] [[:fr:Tritium|fr]] || 4340 || 2021-06-30T19:26:34Z
|-
| [[:d:Q544|Q544]] || sistema solar || sistema planetari del Sol || [[Sistema solar]] 🏅 || [[:en:Solar System|en]] 🏅 [[:es:Sistema solar|es]] [[:fr:Système solaire|fr]] 🏅 || 152763 || 2021-07-10T18:10:52Z
|-
| [[:d:Q5447188|Q5447188]] || dissolució || || [[Solució química]] || [[:en:Solution (chemistry)|en]] [[:es:Disolución|es]] [[:fr:Solution (chimie)|fr]] || 6101 || 2020-11-29T12:11:18Z
| [[:d:Q601|Q601]] || Haumea || || [[Haumea]] || [[:en:Haumea|en]] 🏅 [[:es:Haumea (planeta enano)|es]] 🏅 [[:fr:(136108) Hauméa|fr]] 🏅 || 15174 || 2021-06-28T08:30:49Z
|-
| [[:d:Q60235|Q60235]] || cafeïna || compost químic || [[Cafeïna]] || [[:en:Caffeine|en]] [[:es:Cafeína|es]] [[:fr:Caféine|fr]] 🏅 || 1467614677 || 2021-07-26T0927T22:5041:11Z45Z
|-
| [[:d:Q604|Q604]] || Makemake || planeta nan del Sistema Solar || [[(136472) Makemake]] || [[:en:Makemake|en]] 🏅 [[:es:Makemake (planeta enano)|es]] [[:fr:(136472) Makémaké|fr]] 🏅 || 7423 || 2021-07-15T21:06:03Z
| [[:d:Q83216|Q83216]] || candela || || [[Candela]] || [[:en:Candela|en]] [[:es:Candela|es]] [[:fr:Candela|fr]] || 7440 || 2021-05-02T11:52:36Z
|-
| [[:d:Q83219|Q83219]] || lleis de Kepler || || [[Lleis de Kepler]] || [[:en:Kepler's laws of planetary motion|en]] [[:es:Leyes de Kepler|es]] [[:fr:Lois de Kepler|fr]] || 1370513704 || 2021-07-11T1927T11:3323:39Z17Z
|-
| [[:d:Q83222|Q83222]] || Mesozoic || || [[Mesozoic]] || [[:en:Mesozoic|en]] [[:es:Era mesozoica|es]] [[:fr:Mésozoïque|fr]] || 1869 || 2021-06-08T08:35:30Z
| [[:d:Q871|Q871]] || arsènic || element químic amb nombre atòmic 33 || [[Arsènic]] || [[:en:Arsenic|en]] [[:es:Arsénico|es]] [[:fr:Arsenic|fr]] || 11028 || 2021-01-01T07:33:48Z
|-
| [[:d:Q876|Q876]] || seleni || element químic amb nombre atòmic 34 || [[Seleni]] || [[:en:Selenium|en]] 🏅 [[:es:Selenio|es]] [[:fr:Sélénium|fr]] || 76988051 || 2021-0107-28T2027T11:2731:48Z20Z
|-
| [[:d:Q877|Q877]] || iridi || element químic amb nombre atòmic 77 || [[Iridi]] || [[:en:Iridium|en]] 🏅 [[:es:Iridio|es]] [[:fr:Iridium|fr]] || 14942 || 2021-06-28T11:17:52Z
50.399

modificacions