Diferència entre revisions de la pàgina «Incendi forestal»

Ampliats apartats Tipus i Prevenció d'incendis forestals
(Ampliat apartat Prevenció d'incendis forestals)
(Ampliats apartats Tipus i Prevenció d'incendis forestals)
== Tipus ==
La classificació dels incendis forestals es fa estudiant el combustible que propaga l’incendi i que assegura la seva sostenibilitat:<ref name=":2" />
* '''Focs de superfície''': són els que es propaguen cremant l'estrat herbaci i el [[matollar]]. Són els més freqüents i els inicials que passen a ser dels altres tipus.
* '''Focs de capçades''': cremen la part alta dels arbres i avancen molt més de pressa que l'anterior, ja que amb l'altura s'incrementa la velocitat del [[vent]].
* '''Focs de subsòl''': es propaguen sota de la superfície i cremen [[matèria orgànica]] seca, [[Arrel (botànica)|arrels]] o [[torba]], el desplaçament és més lent que en els tipus anteriors però pot durar més.
Les etapes en que es pot trobar un incendi forestal són:<ref name=":3" />
 
* Incendi actiu: el foc es propaga activament i té capacitat lliure per a seguir creixent. El foc segueix la seva progressió però els mitjans d'extinció ja hi estan actuant.
* Incendi estabilitzat: el foc encara es propaga en alguns punts però la seva dinàmica no supera la capacitat d'extinció.
* Incendi controlat: el foc ja no es propaga lliurement. No es pot considerar extingit perquè té punts calents que poden activar l'incendi.
* Incendi extingit: el foc ja no es propaga, tampoc no té la capacitat de reiniciar-se i és quan es poden començar a retirar mitjans d'extinció del perímetre deixant efectius de reforç.
 
== Prevenció d'incendis forestals ==
* Mesures de caràcter administratiu.
* Educació ambiental.
Les mesures habituals que es prenen són les d'aclarir en algunes zones la massa forestal, l'establiment de zones sense vegetació sota les línies elèctriques, els tallafocs, els conreus verds a l'estiu ([[trepadella]], [[fibra de cànem|cànem]], [[vinya]], etc.) el desbrossat, l'acció de pastura controlada i l'establiment de vies d'accés. Amb aquestes mesures es descompacta la massa de combustible i s'interromp la seva continuïtat.
 
=== Pla INFOCAT a Catalunya ===
A Catalunya, el ''[[Infocat|Pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya]]'' (INFOCAT) estableix el marc jurídico-funcional per fer front a les emergències per incendis forestals, establint els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus d'emergències. El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas d'emergència. La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat té les competències en matèria de prevenció d'incendis forestals. Hi participen també lales [[DireccióDireccions generalGenerals de Protecció Civil i Emergències|Direcció General de Protecció Civil]],amb competentcompetències en matèria de protecció civil; la [[Mossos d'Esquadra|Direcció General de Policia]], competent en matèria de seguretat ciudadana; la [[Bombers de la Generalitat de Catalunya|Direcció General de Prevencióciutadana, Extinció d'Incendis i Salvaments]], competent en matèria d'extinció d'incendis; la [[Servei Meteorològic de Catalunya]], competent en matèria de serveis meteorològics; el [[Sistema d'Emergències Mèdiques]], competent en matèria de transport sanitari urgent, així com la resta d'organismes i entitats públiques i privades prestadores de serveis sanitaris a la població; el Secretariat de Federacions i [[Agrupació de Defensa Forestal|Agrupacions de Defensa Forestal]];, Ajuntamentsajuntaments, consells comarcals, diputacions; i altres ens.<ref name=":3">{{Ref-web|url=https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/infocat.pdf|títol=Pla INFOCAT|editor=Generalitat de Catalunya|data=21 octubre 2014}}</ref>
 
==== Anàlisi del perill ====
Les mesures habituals que es prenen són les d'aclarir en algunes zones la massa forestal, l'establiment de zones sense vegetació sota les línies elèctriques, els tallafocs, els conreus verds a l'estiu ([[trepadella]], [[fibra de cànem|cànem]], [[vinya]], etc.) el desbrossat, l'acció de pastura controlada i l'establiment de vies d'accés. Amb aquestes mesures es descompacta la massa de combustible i s'interromp la seva continuïtat.
El perill o perillositat dels incendis forestals potencials queda definida quan es coneixen les seves característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. Sobre aquesta base, el Pla INFOCAT ha elaborat un ''Mapa Bàsic de Perill d'Incendis Forestals'', que defineix els municipis que han de redactar un ''Pla d'Actuació Municipal'' (PAM), en funció del seu risc i la seva vulnerabilitat. Però el perill d'incendis forestals depèn també de condicions que van variant al llarg dels dies, per això la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat elabora diàriament un ''Mapa Dinàmic del Perill d'Incendi Forestal'', tenint en compte diversos factors del territori: estat de la vegetació, evolució de les variables meteorològiques i la causalitat en l’ocurrència dels incendis. D'aquest mapa es desprèn l'activació del mapa del ''Pla Alfa'', a partir del qual es prenen un seguit de mesures preventives davant situacions de perill elevat d'incendis forestals per a les comarques on es declari. Alfa 1 implica perill alt, Alfa 2 perill molt alt i Alfa 3 perill extrem.<ref name=":3" />
 
==== Períodes de perill d'incendi forestal ====
El Pla INFOCAT defineix una època amb un risc d'incendi remarcable del 15 de març al 15 d'octubre i també un període d'alt risc d'incendi del 15 de juny al 15 de setembre en uns municipis determinats. Aquestes èpoques de perill fixes es poden avançar o allargar si les condicions meteorològiques així ho aconsellen, o en funció del ''Mapa Dinàmic del Perill d'Incendi Forestal.''<ref name=":3" />
 
==== Fases ====
El Pla INFOCAT defineix quatre fases possibles atenent a la gravetat de la situació d'emergència: Pre-Alerta, Alerta, Emergència 1 i Emergència 2. Es procedeix a l'activació en fase d'Alerta davant d'aquelles situacions que facin necessari l’establiment d'àmplies mesures preventives i de control. La fase d'Emergència s'activa quan hi hagi una situació greu provocada per un incendi forestal.<ref name=":3" />
 
==== Coordinació ====
El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i, per tant, exerceix la coordinació superior d'una emergència per incendis forestals. Coordina amb els grups d'actuació, amb el Centre de Comandament Avançat (CCA), els municipis, les empreses de gestió de serveis bàsics i amb les empreses d'instal·lacions que poden produir un efecte dòmino (gasolineres, línies elèctriques, gasoductes,...), comunitats autònomes limítrofes, estat (mitjans de titularitat estatal, forces armades) i internacional.<ref name=":3" />
 
== Mesures d'extinció de foc forestal ==
2.682

modificacions