Diferència entre revisions de la pàgina «Incendi forestal»

Ampliat apartat Prevenció d'incendis forestals
(Nou redactat de l'apartat Extinció d'incendis forestals (inacabat))
(Ampliat apartat Prevenció d'incendis forestals)
 
=== Pla INFOCAT a Catalunya ===
A [[Catalunya]], el ''[[Infocat|Pla especial d'emergències per incendis forestals a Catalunya]]'' (INFOCAT) estableix el marc jurídico-funcional per fer front a les emergències per incendis forestals, establint els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus d'emergències. El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per als treballs d'actuació en cas d'emergència. La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat té les competències en matèria de prevenció d'incendis forestals. Hi participen també les Direccions Generals amb competències en matèria de protecció civil, seguretat ciutadana, extinció d'incendis, serveis meteorològics, transport sanitari urgent, [[Agrupació de Defensa Forestal|Agrupacions de Defensa Forestal]], ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres ens.<ref name=":3">{{Ref-web|url=https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/infocat.pdf|títol=Pla INFOCAT|editor=Generalitat de Catalunya|data=21 octubre 2014}}</ref>
 
==== Anàlisi del perill ====
El perill o perillositat dels incendis forestals potencials queda definida quan es coneixen les seves característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. Sobre aquesta base, el Pla INFOCAT ha elaborat un ''Mapa Bàsic de Perill d'Incendis Forestals'', que defineix els municipis que han de redactar un ''Pla d'Actuació Municipal'' (PAM), en funció del seu risc i la seva vulnerabilitat. Però el perill d'incendis forestals depèn també de condicions que van variant al llarg dels dies, per això la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat elabora diàriament un ''Mapa Dinàmic del Perill d'Incendi Forestal'', tenint en compte diversos factors del territori: estat de la vegetació, evolució de les variables meteorològiques i la causalitat en l’ocurrència dels incendis. D'aquest mapa es desprèn l'activació del mapa del ''Pla Alfa'', a partir del qual es prenen un seguit de mesures preventives davant situacions de perill elevat d'incendis forestals per a les comarques on es declari. Alfa 1 implica perill alt, Alfa 2 perill molt alt i Alfa 3 perill extrem.<ref name=":3" /><ref>{{Ref-web|url=https://www.cerdanyola.cat/actualitat/activtats-de-forma-simultania-el-procicat-onada-de-calor-i-el-infocat-risc-dincendis|títol=Activats de forma simultània el PROCICAT per onada de calor i el INFOCAT per risc d’incendis forestals|editor=Ajuntament de Cerdanyola|data=12 agots 2021}}</ref>
 
==== Períodes de perill d'incendi forestal ====
==== Coordinació ====
El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i, per tant, exerceix la coordinació superior d'una emergència per incendis forestals. Coordina amb els grups d'actuació, amb el Centre de Comandament Avançat (CCA), els municipis, les empreses de gestió de serveis bàsics i amb les empreses d'instal·lacions que poden produir un efecte dòmino (gasolineres, línies elèctriques, gasoductes,...), comunitats autònomes limítrofes, estat (mitjans de titularitat estatal, forces armades) i internacional.<ref name=":3" />
 
=== IV Pla General de Defensa contra incendis forestals de les Illes Balears i Pla INFOBAL ===
A les [[Illes Balears]], el ''IV Pla General de Defensa contra incendis forestals de les Illes Balears'', elaborat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del [[Govern de les Illes Balears]], l'abril de 2015, treballa en la gestió del risc, identificant les situacions problemàtiques i traslladant a la societat quines són les mesures oportunes a prendre que garanteixin la seva seguretat. El Pla té com a finalitat analitzar el risc d'incendi forestal i planificar les accions de defensa en funció d'aquest risc.<ref>{{Ref-web|url=https://www.caib.es/sites/xarxaforestal/ca/iv_plan_general-66858/|títol=IV Pla General de Defensa contra els incendis forestals de les Illes Balears|editor=Govern de les Illes balears}}</ref>
 
També està vigent el ''Pla Especial d'Emergències davant el Risc d'Incendis Forestals a les Illes Balears'' (INFOBAL), aprovat el 22 d'abril de 2005, que té per objecte regular la utilització, la coordinació i la mobilització dels mitjans i recursos dels organismes públics i privats de l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears en les situacions d'emergències derivades de riscs per incendis forestals. Determina els municipis que han de redactar el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals.<ref>{{Ref-web|url=http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1872533&coduo=2631&lang=es|títol=INFOBAL|editor=Govern de les Illes Balears|data=4 abril 2017}}</ref><ref>{{Ref-web|url=https://www.portocristonoticias.com/comunicat.php?id=26443|títol=Capdepera aprova el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals|editor=Portocristo Noticias|data=18 juny 2921}}</ref>
 
== Extinció d'incendis forestals ==
2.704

modificacions