Moviment Republicà i Ciutadà: diferència entre les revisions