Regla dels 18 electrons: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
 
- Degudes a la geometria del complex:
*Complexos pla-quadrats amb configuració electrònica d<sup>8</sup>. Ex: [Rh(CO)<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>]<sup>-</sup> (16 e-)
*Complexos lineals amb configuració electrònica d<sup>10</sup>. Ex: [AuCl(PR<sub>3</sub>)] (14 e-)
 
- Degudes a la configuració electrònica del metall i efectes estèrics:
*Metalls amb pocs electrons de valència que necessitarien un nombre de lligands excessiu a l'esfera de coordinació per arribar a 18 e-. Ex: Ti(CH<sub>2</sub>Ph)<sub>4</sub> (8e-), [V(CO)<sup>6</sup>] (17 e-)
*Metalls rics amb electrons, en estat d'oxidació baix i amb lligands relativament poc π-acceptors i/o molt voluminosos. Ex: [Pt(PPh<sub>3</sub>)<sub>3</sub>] (16 e-)
47

modificacions