Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

cap resum d'edició
{{inacabat}}La '''Potestat sancionadora''' és la possibilitat per part de l'administració pública a partir d'uns principis inspiradors de l'ordre penal que són d'aplicació al dret administratiu en funció de les diverses sentències del [[Tribunal Suprem]] i del [[Tribunal Constitucional]]. Els principis d'aquesta queden recollits a la [[llei 30/1992]]<ref name="trenta">[http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Jurat%20dExpropiacio%20de%20Catalunya/Documents/Arxius/Llei30_1992.pdf Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú]</ref>.
 
== Principi de Legalitat==
 
Conegut també pel seu terme llatí de ''nullum crimen, nulla poena sine lege'' i determinat en l'article 127 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que les administracions públiques, en virtut del que diu la [[Constitució Espanyola]] <ref name="constitució">[http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html La Constitución Española de 1978]</ref> tenen potestat sancionadora quan així es manifesta en una [[norma amb rang de llei|llei]]. Aquesta correspon als òrgans administratius que la tinguin atribuïda per norma amb rang de llei o [[Reglament|disposició reglamentària]]. Aquesta no es podrà aplicar sobre els [[Funció pública a l'estat espanyol|empleats públics]].
 
== Principi de tipicitat==
 
Determinat en l'article 129 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> reconeix que constitueixen infraccions aquelles que estan delimitades per una llei. Les sancions administratives, han d'estar classificades per llei com a lleus, greus i molt greus.
 
 
== Principi d'irretroactivitat==
 
== El Reial Decret 1398/1993==
 
 
== Referències ==
{{Referències}}
 
 
{{ORDENA:Potestat sancionadora (Espanya)}} <!--ORDENA generat per bot-->
 
[[Categoria:Dret administratiu]]
[[Categoria:Espanya]]