Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

== Principi d'irretroactivitat==
 
L'article 9.3 de la Constitució Espanyola <ref name="constitucioconstitució"></ref> estableix el principi d'[[irretroactivitat]] el qual queda recollit per l'article 128 de llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> que determina que són d'aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment que es produeixen els fets que constitueixin infracció administrativa i que les disposicions sancionadores produeixen efecte retroactiu en tant que afavoreixin el pressumpte infractor.
 
== Principi de responsabilitat==