Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

 
== Principi de proporcionalitat==
 
Determinat en l'article 131 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> en l'exercici de la potestat sancionadora s'ha de guardar l'adequació deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada, i que s'han d'aplicar els criteris següents per a la graduació de la sanció:
 
* L'existència d'intencionalitat o reiteració
* La naturalesa dels perjudicis causats
* La reincidència
 
Tal i com ve remarcat per l'article 25.3 de la Constitució Espanyola <ref name="constitució"></ref> les sancions administratives poden ser de [[sanció pecunària|naturalesa pecunària], però en cap cas poden implicar directament o subsidiàriament la pena privativa de llibertat.
 
== Dret a la pressumpció d'innocència==