Diferència entre revisions de la pàgina «Potestat sancionadora»

 
== Prescripció==
 
L'article 132 de la llei 30/1992 <ref name="trenta"></ref> estableix terminis generals d'aplicació supletòria en cas de manca de terminis específics de prescripció establerts a les lleis sectorials. La llei estableix terminis de prescripció de 3 anys, 2 anys i 6 mesos segons siguin '''faltes''' molt greus, greus o lleus (a comptar des de la data de comissió de la infracció) i de 3 anys, 2 anys i 1 any per a les '''sancions imposades''' per '''faltes''' molt greus, greus o lleus (a comptar des de la data en que hi hagi sentència ferma). El mateix article 132 especifica que:
 
* Interromp la prescripció la iniciació, amb coneixament de l'interessat, del procediment sancionador i que el termini de la prescripció es reanuda si l'expedient sancionador queda paralizat més d'un mes sense que la causa sigui imputable a l'interessat.
* Interromp la prescripció l'iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució i que el termini de la prescripció es reanuda si l'expedient sancionador queda paralizat més d'un mes sense que la causa sigui imputable a l'interessat.
 
== Desgalització de la llei 30/1992==