Dictatus Papae: diferència entre les revisions

Cap resum de modificació
 
==Llista de Dictatus Papae==
''' I. ''' <cite> «Quod Romana ecclesia a només Domino sit Fundat» </citi>. (Que l'Església Romana ha estat fundada només pel Senyor). <br/> ''' II '''. <cite> «Quod solus Romanus pontifex iure Sindicatura universalis» </citi>. (Que només el Pontífex Romà sigui dit legítimament universal). <br/> ''' III '''. <cite> «Quod ille solus possit deponere espiscopus vel reconciliare» </citi>. (Que ell només pot deposar o reposar bisbes). <br/> ''' IV '''. <cite> «Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concili etiam inferioris Gradus et adversus cos sententiam depositionis possit dare» </citi>. (Que el seu llegat és al concili per sobre de tots els bisbes encara que ell sigui de rang inferior, i que pot donar contra ells sentència de deposició). <br/> ''' V '''. <cite> «Quod absents papa possit deponere» </citi> (Que el Papa pot deposar absents). <br/> ''' VI '''. <cite> «Quod cum excommunicatis ab illo inter etcètera nec in eadem domo debemus manera» </citi>. (Que amb els excomunicats pel Papa no podem, entre altres coses, roman en la mateixa casa). <br/> ''' VII '''. <cite> «Quod illi sol licet pro temporis necessitate noves leges condere, noves plebs congregare, de cànon abatiam facere et i contra, divitem episcopatum dividere et Inopos unir» </citi>. (Que només el Papa li és lícit, segons necessitat del temps, dictar noves lleis, formar noves comunitats, convertir una fundació en abadia i, recíprocament, dividir un ric bisbat i reunir bisbats pobres). <br/> ''' VIII '''. <cite> «Quod solus possit utilitzar imperialibus insigniis» </citi>. (Que ell només pot portar les insígnies imperials). <br/> ''' IX '''. <cite> «Quod Solius papers pedes omnes prínceps deosculentur» </citi>. (Que tots els prínceps han de besar els peus només del Papa). <br/> ''' X '''. <cite> «Quod illius Solius nomen in ecclesiis recitetur» </citi>. (Que només del Papa es nom el nom en les esglésies). <br/> ''' XI '''. <cite> «Quod hoc unicum est nomen in món» </citi>. (Que aquest nom és únic al món). <br/> ''' XII '''. <cite> «Quod illi liceat imperator deponere» </citi>. (Que li és lícit deposar als emperadors). <br/> ''' XIII. ''' <cite> «Quod illi liceat de seu ad Sedem necessitate Cogent episcopats transmutare» </citi>. (Que li és lícit traslladar als bisbes d'una seu a una altra, si l'obliga a això la necessitat). <br/> ''' XIV '''. <cite> «Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare» </citi>. (Que pot ordenar un clergues de qualsevol església on vulgui). <br/> ''' XV '''. <cite> «Quod ab illo ordinatus alii Eclesia preesse potest, set non militare; et quod ab Alique episcopat non debet superiorem gradum accipere» </citi>. (Que un ordenat per ell pot presidir una altra església, però no servir, i que el ordenat per ell no pot rebre grau superior d'un altre bisbe). <br/> ''' XVI '''. <cite> «Quod nulla synodus absque precepte eius debet generalis provocaria» </citi>. (Que cap sínode es digui general si no ha estat per ordre del Papa). <br/> ''' XVII '''. <cite> «Quod nullum capitulum nullusque llibertat canonicus habeatur absque illius auctoritates» </citi>. (Que cap capitular ni cap llibre sigui considerat com canònic sense el seu autoritzada permissió). <br/> ''' XVIII '''. <cite> «Quod sententia illius a Ulloa debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit» </citi>. (Que la seva sentència no sigui rebutjada per ningú i només ell pugui rebutjar la de tots). <br/> ''' XIX '''. <cite> «Quod a nemine ipse iudicare debeat» </citi>. (Que no sigui jutjat per ningú). <br/> ''' XX '''. <cite> «Quo nullus audeat condemnare Apostolicam Sedem apellantem» </citi>. (Que ningú gosi condemnar a què apel a la seu apostòlica). <br/> ''' XXI '''. <cite> «Quod maiores causi cuiscunque ecclesie ad EAM referri debeant» </citi>. (Que les causes majors de qualsevol església, siguin referides a la seu apostòlica). <br/> ''' XXII '''. <cite> «Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura protestant errabit» </citi>. (Que l'Església Romana no ha errat i no errarà mai, segons testimoni de les Escriptures). <br/> ''' XXIII '''. <cite> «Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis Beati Petri indubitanter efficitur sanctus protestant Sancto Ennodio Papiensi episcopat ii multis Sanctis patribus faventibus, sicut in decretis Beati Symachi papers continetur» </citi>. (Que el Pontífex Romà, un cop ordenat canònicament, és santificat indubtablement pels mèrits del benaurat Pere, segons testimoni del sant bisbe [[Ennodio]] de Pavia, recolzat pels molts sants Pares segons es conté en els decrets del Beat Papa [[SímacSímmac I]])).< br/> ''' XXIV '''. <cite> «Quod illius precepte et licentia subiectis liceat accusare» </citi>. (Que per ordre i permís seu és lícit als subordinats formular acusacions). <br/> ''' XXV '''. <cite> «Quod absque synodali conventu possit Episcopus deponere et reconciliare» </citi>. (Que sense intervenció de Sínode algun pot deposar i reposar bisbes). <br/> ''' XXVI '''. <cite> «Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romane ecclesie» </citi>. (Que ningú sigui anomenat catòlic si no concorda amb l'Església Romana). <br/> ''' XXVII '''. <cite> «Quod a fidelitat iniquorum subiectos potest absoldrà» </citi>. (Que el Papa pot eximir els súbdits de la fidelitat cap a prínceps inics).
 
== Vegeu també ==
165.220

modificacions