Colorímetre: diferència entre les revisions

704 octets eliminats ,  fa 15 anys
== Colorímetre ==
[[Imatge:]]
El colorímetr és un aparell basat en la llei d'absorció de la llum habitualment coneguda com de "Lambert-Beer".
 
ElEn colorímetrrealitat, ésaquets un aparell basat en la lleinoms d'absorcióprovenen de la llum habitualment coneguda com de "Lambert-Beer". En realitat, aquests dos autors que mai van arribar a col·laborar junts, ja que els separen un segle separa el naixement de cadascun. Johann Heinrich Lambert (1728-1777) va realitzar les seves principals contribucions en el camp de la matemàtica i la física i va publicar en 1760 un llibre titulat Photometria, en el qual assenyalava la variació de la intensitat lluminosa en travessar un llamp de llum un nombre "m" de capes de cristall que podia considerar-se com una relació exponencial, amb un valor característic ("n") per a cada cristall. En 1852, August Beer (1825-1863) va assenyalar que aquesta llei era aplicable a solucions amb diversa concentració i va definir el coeficient d'absorció, amb el que va asseure les bases de la fórmula que segueix sent utilitzada actualment:
 
ln(I/Io) = -kcd on
k= coeficient d'absorció molecular, característic de la substància absorbent per a la llum d'una determinada freqüència. c= concentració molecular de la dissolució
d= espessor de la capa absorbent o distància recorreguda pel llamp lluminós
 
Aquesta propietat va començar a ser utilitzada amb fins analítiques gràcies als treballs de Bunsen, Roscoe i Bahr, entre altres. El colorímetre més antic de la col·lecció de la Universitat de València és semblant al proposat en 1870 per Jules Duboscq (1817-1886), un fabricant d'instruments òptics de París. És un bon exemple del que Gaston Bacherlard denominava “theorèmes réifiés” per a fer referència als instruments científics. Atès que la seva forma i les seves característiques mostren clarament les bases teòriques del seu funcionament, aquest tipus d'instruments resulta particularment adequats per a ser emprats en l'ensenyament, per exemple, en l'estudi de les lleis de la colorimetría .
 
== Esquema del funcionament del colorímetro ==
Usuari anònim