Diferència entre revisions de la pàgina «Interferència electromagnètica»

cap resum d'edició
Una '''interferència electromagnètica''' és qualsevol senyal que degrada, obstrueix o interromp repetitivament el funcionament desitjat d'un equip electrònic. Els senyals d'[[interferència]] poden tenir un origen intern o extern a l'equip. Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components elctrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser inmunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar mes allà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'acoblament.
 
Com a conseqüència de l'ús massiu de l'electrònica en totes les àrees i la reducció de la grandària dels equips, fet que comporta que els components elctrònics estiguin més pròxims els uns dels altres, els sistemes han de garantir ser inmunes a aquestes interferències i també evitar ser-ne la font. Al dissenyar un equip o circuit s'ha de tenir en compte que aquest ha d'operar mes allà de la condicions ideals d'un laboratori. La reducció dels efectes de les interferències es realitzen aplicant tècniques que depenen del tipus d'[[acoblament]].
 
 
Els elements que intervenen en la aparició i propagació d'aquest tipus d'interferències són: l'element pertorbador (origen de la [[interferència]]), el medi a través del qual es propaga la [[interferència]] i l'equip el funcionament del qual es veu afectat.
 
Aquestes interferències es transmeten d'un equip a l'altre a través de medis guiats, per radiacions o per ambdós a la vegada.
: - '''Soroll generat per camps elèctrics'''
 
Aquest tipus d'[[interferència]] és la que es produïx en les proximitats d'una [[font de tensió]]. En general és proporcional a les variacions de [[voltatge]].
 
 
: - '''Soroll generat per camps magnètics'''
 
És el que es produeïx en les proximitats d'un [[corrent elèctric]]. En general aquest soroll és proporcional a les variacions de [[corrent]], tant de baixa com d'alta magnitud.
 
 
 
: - '''Acoblament capacitiu'''
És una interferència de tipus electrostàtic ja que està produïda per un [[camp elèctric]] on dos conductors s'acoblen elèctricament degut a un efecte capacitiu. Normalment les fonts d'interferències capacitives són conductors que suporten grans tensions variables. Aquest tipus d'interferències apareixen quan existeix proximitat suficeint entre circuits i es donen freqüències superiors a 1 kHz. La tensió d'interferència induïda és proporcional a la variació de [[tensió]] amb el temps i inversament proporcional a la separació dels conductors. Per tant, com més allunyats es trobin els conductors menys s'acusa la [[interferència]].
 
Si ente dos conuctors existeix una [[diferència de potencial]], s'estableix entre ells un [[camp elèctric]]. Si ademés, aquest camp és variable, es produeix una interferència capacitiva entre aquests, és a dir, sorgeix una capacitat paràsita entre ells. Aquesta variació del [[camp elèctric]] és deguda a l'alternança de signe i magnitud de la [[tensió]] en el conductor que origina la [[interferència]].
 
 
66

modificacions