Classificació dels automòbils: diferència entre les revisions

cap resum d'edició
m (traducció automàtica feta a petició de Usuari Discussió:CarlesMartin pendent de revisió per l'usuari)
Cap resum de modificació
{{Traducció|es|Clasificación de automóviles}}
ElsLa '''classificació dels [[automòbil|automòbils]]'' s'acostuma solena agrupar-sefer en segments i tipus segons les seves característiques tècniques.
{{referencias}}
 
{{referencias}}
Los [[automóvil]]es suelen agruparse en segmentos y tipos según sus características técnicas.
 
Els [[automòbil|automòbils]] solen agrupar-se en segments i tipus segons les seves característiques tècniques.
 
 
 
==Objetivo de uso==
 
== Objectiu d'ús ==
Un "automòbil de passatgers" està pensat per a transport privat de persones, encara que també s'hi puguin carregar objectes grans. En aquest grup hi ha tots els automòbils esportius, tot terrenys, de turisme, monovolums, les camionetes i furgonetes amb diverses files de seients.
Un "automóvil de pasajeros" está pensado para transporte privado de personas, aunque también se puedan cargar objetos grandes. En este grupo están todos los automóviles deportivos, todoterrenos, de turismo, monovolúmenes, los pickups y furgonetas con varias filas de asientos.
 
Un "automòbil de passatgerscàrrega"{{cita estàrequerida}} pensato per"comercial" aestà transportdissenyat privatper de persones, encara que també es puguin carregar objectestransportar grans[[mercaderia|mercaderies]]. En aquestel primer grup estanqueden totsles els automòbils esportius, tot terrenys, de turisme, monovolums, els pickupscamionetes i furgonetes amb diversesuna filesfila de seients única.
 
Finalment, un "automòbil de cursacarreres" s'utilitza en competènciescompeticions [[automobilisme|automobilístiques]]. Un que no ho éssigui pot denominar-se "automòbil de carrer".
 
 
Un "automóvil de carga"{{cita requerida}} o "comercial" está diseñado para transportar [[mercancía]]s. En el primer grupo quedan las pickups y furgonetas con una fila de asientos única.
 
Un "automòbil de carga"{{cita requerida}} o "comercial" està dissenyat per transportar [[mercaderia|mercaderies]]. En el primer grup queden les pickups i furgonetes amb una fila de seients única.
 
 
 
Finalmente, un "automóvil de carreras" se utiliza en competencias [[automovilismo|automovilísticas]]. Uno que no lo es puede denominarse "automóvil de calle".
 
Finalment, un "automòbil de cursa" s'utilitza en competències [[automobilisme|automobilístiques]]. Un que no ho és pot denominar-se "automòbil de carrer".
 
 
 
==Relación costo/calidad==
 
== Relació cost/qualitat ==
Un "automóvilautomòbil de bajobaix costocost" (tambiéntambé "económicoeconòmic", aunqueencara estoque seaixò puedees confundirpot conconfondre bajoamb consumobaix consum de [[combustible]]) esés un automóvilautomòbil diseñadodissenyat paraper reducirreduir losels costos de fabricaciónfabricació yi mantenimientomanteniment, en general sacrificandosacrificant lal'acabament terminación yi la calidad dequalitat losdels materialesmaterials. En algunosalguns casos, estosaquests modelosmodels sonsón diseñadosdissenyats específicamenteespecíficament paraper losals [[paíspaïsos en desarrollo|países en desarrollodesenvolupament]], dondeon un costocost ded'adquisició adquisiciónbaix bajo esés primordial paraper a la mayoría demajoria losdels compradorescompradors. EstaAquesta disminucióndisminució de costos puedepot estar vinculada tantotant a la utilizaciónutilització de componentescomponents antiguosantics, porper lotant tantoja yaprovats probados yi [[rentabilidadrendiment dels económicaactius|rentabilizadosrendibilitzats]], comocom ala aprovechamientol'aprofitament dedels losavenços avancestecnològics tecnológicosper para mejorarmillorar la fiabilidadfiabilitat yi la optimización del'optimització losdels recursos.
 
Un "automòbil de luxe" té atributs de confortcomfort, exclusivitat i refinament que altres models manquenno tenen. Per aquesta raó són més cars que models similars en tipus, mida, potència i equipament però que no es consideren "de luxe". Alguns compradors compren aquests models per les seves característiques superiors, mentre que d'altres ho fan pel seu [[estatus social]].
Un "automòbil de baix cost" (també "econòmic", encara que això es pot confondre amb baix consum de [[combustible|combustible)]] és un automòbil dissenyat per reduir els costos de fabricació i manteniment, en general sacrificant l'acabament i la qualitat dels materials. En alguns casos, aquests models són dissenyats específicament per als [[països en desenvolupament]], on un cost d'adquisició sota és primordial per a la majoria dels compradors. Aquesta disminució de costos pot estar vinculada tant a la utilització de components antics, per tant ja provats i [[rendiment dels actius|rendibilitzats]], com a l'aprofitament dels avenços tecnològics per millorar la fiabilitat i l'optimització dels recursos.
 
 
 
Un "automóvil de lujo" posee atributos de confort, exclusividad y refinamiento que otros modelos carecen. Por esta razón son más caros que modelos similares en tipo, tamaño, potencia y equipamiento pero que no se consideran "de lujo". Algunos compradores compran estos modelos por sus características superiores, mientras que otros lo hacen por su [[estatus social]].
 
Un "automòbil de luxe" té atributs de confort, exclusivitat i refinament que altres models manquen. Per aquesta raó són més cars que models similars en tipus, mida, potència i equipament però que no es consideren "de luxe". Alguns compradors compren aquests models per les seves característiques superiors, mentre que d'altres ho fan pel seu [[estatus social]].
 
 
 
Un automóvil que no entra en ninguna de estas dos clasificaciones no tiene una denominación específica. Un fabricante de este tipo de automóviles se denomina "generalista".
 
Un automòbil que no entra en cap d'aquestes dues classificacions no té una denominació específica. Un fabricant d'aquest tipus d'automòbils es denomina "generalista".
 
 
 
==Tipos de automóvil==
 
== Tipus d'automòbil ==
LosEls tres tipostipus ded'automòbils automóvilesmés más generalesgenerals (y pori loper tantotant vagosvagues ei imprecisos) sonsón turismosturismes, camionetascamionetes yi deportivosesportius. El términoterme camioneta abarcainclou variosdiversos tipostipus másmés precisos: monovolúmenesmonovolums, todoterrenostot terrenys, pickupscamionetes yi furgonetasfurgonetes. LosEls turismosturismes yi deportivosesportius incluyeninclouen distintasdiferents [[carroceríacarrosseria|carrosseries]]s, peroperò no tipos detipus automóvilesd'automòbils esencialmenteessencialment distintosdiferents.
 
Un [[microcotxe]], que és de dues places i molt petit (menys de tres metres de llarg) pot descriure's com un turisme més petit que un del [[segment A|Segment a]] o com un tipus d'automòbil totalment diferent a la resta.
Els tres tipus d'automòbils més generals (i per tant ganduls i imprecisos) són turismes, camionetes i esportius. El terme camioneta inclou diversos tipus més precisos: monovolums, tot terrenys, pickups i furgonetes. Els turismes i esportius inclouen diferents [[carrosseria|carrosseries]], però no tipus d'automòbils essencialment diferents.
 
[[Fitxer:Ford Mondeo front 20080303.jpg|200 px|thumb|[[Ford Mondeo]], un automòbil de turisme del segment D.]].
 
 
Un [[microcoche]], que es de dos plazas y muy pequeño (menos de tres metros de largo) puede describirse como un turismo más pequeño que uno del [[segmento A]] o como un tipo de automóvil totalmente distinto al resto.
 
Un [[microcotxe]], que és de dues places i molt petit (menys de tres metres de llarg) pot descriure's com un turisme més petit que un del [[segment A|Segment a]] o com un tipus d'automòbil totalment diferent a la resta.
 
 
 
[[Archivo:Ford Mondeo front 20080303.jpg|200px|thumb|[[Ford Mondeo]], un automóvil de turismo del segmento D.]]
 
[[Fitxer:Ford Mondeo front 20080303.jpg|200 px|thumb|[[Ford Mondeo]], un automòbil de turisme del segment D.]]
=== Automóvil de turismo ===
 
=== Automòbil de turisme ===
{{principal|AutomóvilAutomòbil de turismoturisme}}
 
{{principal|Automóvil de turismo}}
Un automóvil de turismo o simplemente "turismo" es un automóvil relativamente bajo, con capacidad para transportar unas cuatro o cinco personas y equipaje. Las carrocerías asociadas a un turismo son [[hatchback]], [[liftback]], [[sedán]] y [[familiar]]. Un automóvil con carrocería coupé o descapotable que comparte la estructura y diseño con un turismo se suele describir como un coupé/descapotable "derivado de un turismo".
 
Un automòbil de turisme o simplement "turisme" és un automòbil relativament baix, amb capacitat per transportar unes quatre o cinc persones i equipatge. Les carrosseries associades a un turisme són [[hatchback]], [[liftback]], [[sedan]] i [[familiar]]. Un automòbil amb carrosseria coupé o descapotable que comparteix l'estructura i disseny amb un turisme se sol descriure com un coupé/descapotable "derivat d'un turisme".
 
[[Fitxer:Sideonhome.jpg|200 px200px|thumb|leftesquerra|[[Mazda MxMX-5]], un automòbil esportiu amb carrosseria descapotable.]]
 
 
[[Archivo:Sideonhome.jpg|200px|thumb|left|[[Mazda MX-5]], un automóvil deportivo con carrocería descapotable.]]
 
[[Fitxer:Sideonhome.jpg|200 px|thumb|left|[[Mazda Mx-5]], un automòbil esportiu amb carrosseria descapotable.]]
 
 
 
===Automóvil deportivo===
 
=== Automòbil esportiu ===
{{principal|AutomóvilAutomòbil deportivoesportiu}}
 
{{principal|Automóvil deportivo}}
Un automóvil deportivo está diseñado para circular a altas velocidades. Suele tener un motor de gran potencia, así como mejor aceleración, velocidad máxima, adherencia y frenada que otros tipos de automóviles. Las carrocerías relacionadas con los deportivos son las [[cupé]] y [[descapotable]]. Existen varias variantes de deportivos, entre ellas [[roadster]], [[Gran turismo (automóvil)|gran turismo]] y [[automóvil superdeportivo|superdeportivo]]. Normalmente suelen ser de dos plazas, aunque también hay deportivos con cuatro plazas. En muchos casos, las dos plazas traseras son pequeñas y poco aptas para adultos; esta configuración de asientos se la llama 2+2.<br clear=all />
 
411.569

modificacions