Diferència entre revisions de la pàgina «Transcripció genètica»

 
=== Elongació ===
[[File:simple transcription elongation1.svg|thumb|400px|Diagrama simplificat de l'elongació en la transcripció]]
L'ARN polimerassa catalitza l'elongació de cadena de l'ARN. Una cadena d'ARN s'uneix per aparellament de bases a la cadena de ADN, i perquè es formen correctament els enllaços d'hidrogen que determina el següent nucleòtid del motle de ADN, el centre actiu de l'ARN polimerassa reconeix als ribonucleòtids trifosfat entrants. Quan el nucleòtid entrant forma els enllaços d'hidrogen idonis, llavors l'ARN polimerassa catalitza la formació del [[enllaç fosfodièster]] entre la cadena d'ARN ja formada i el ribonucleòtid entrant amb l'alliberament de [[pirofostat]]. La velocitat de síntesi d'ARN en ''[[E. coli]]'' està compresa entre 30 i 85 nucleòtids per segon, més lenta que la [[síntesi d'ADN]].