Diferència entre revisions de la pàgina «Lideratge»

1.077 octets eliminats ,  fa 9 anys
 
=== Lideratge desenvolupador ===
 
 
 
De acuerdo con esta clasificación, existen varios estilos de liderazgo:
 
D'acord amb aquesta classificació, existeixen diversos estils de lideratge:
 
 
 
* ''Líder autócrata'': un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno.
 
* ''Líder autòcrata'' : un líder autòcrata assumeix tota la responsabilitat de la presa de decisions, inicia les accions, dirigeix, motiva i controla el subaltern.
 
* ''Líder emprenedor'' : un líder que adopta l'estil participatiu utilitza la consulta per practicar el lideratge. No delega el seu dret a prendre decisions finals i assenyala directrius específiques als seus subalterns, però consulta les seves idees i opinions sobre moltes decisions que els incumbeixen.
 
 
* ''Líder emprendedor'': un líder que adopta el estilo participativo utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben.
 
* ''Líder emprenedor'' : un líder que adopta l'estil participatiu utilitza la consulta per practicar el lideratge. No delega el seu dret a prendre decisions finals i assenyala directrius específiques als seus subalterns, però consulta les seves idees i opinions sobre moltes decisions que els incumbeixen.
 
 
 
* ''Líder liberal'': mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones.
 
* ''Líder liberal'' : mitjançant aquest estil de lideratge, el líder delega els seus subalterns l'autoritat per prendre decisions.
 
 
 
* ''Líder proactivo'': este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del potencial de las personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su jardín.
 
* ''Líder proactiu'' : aquest tipus de lideratge promou el desenvolupament del potencial de les persones, de la forma que un jardiner es cuida i potencia el seu jardí.
 
 
 
* ''Líder audaz'': este tipo de persona es capaz de relacionarse con muchas instituciones y personas, persuasivo, crítico, con mirada positiva. Tiene la capacidad de consultar a las demás personas para luego tomar decisiones.
 
* ''Líder audaç'' : aquest tipus de persona és capaç de relacionar-se amb moltes institucions i persones, persuasiu, crític, amb mirada positiva. Té la capacitat de consultar les altres persones per a després prendre decisions.
 
 
 
 
 
== Tipologia de lideratge i característiques ==
6.047

modificacions